Opsplitsing ABN AMRO IT in het verschiet

Nu de acquisitie van ABN Amro door het consortium van Fortis, RBS en Banco Santander vaststaat, kan het integratietraject beginnen. Ook besparingen zullen niet uitblijven, met name op it-vlak.

Nu de acquisitie van ABN Amro door het consortium van Fortis, RBS en Banco Santander vaststaat, kan het integratietraject beginnen. Ook besparingen zullen niet uitblijven, met name op it-vlak.

Bij de presentatie eind mei van het overnamebod van het trio op de Nederlandse bank, werden wat it betreft, heldere afspraken gemaakt: “IT-systemen zullen in principe worden afgescheiden en samen met de businesses die zij ondersteunen worden overgedragen. De banken zullen evenwel kansen benutten om grotere economische waarde te creëren door it-systemen te delen.”

Fortis neemt de entiteiten ‘Private Clients’ en ‘Asset Management’ van ABN Amro over en alle activiteiten in de Benelux (behalve die welke om concurrentieredenen moeten worden afgestaan). Vorige week maakte de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar plannen bekend om vanaf 2010 jaarlijks synergieën te realiseren ter waarde van 1,3 miljard euro. In de departementen informatica en telecommunicatie alleen al zou 17 procent van het totale bedrag moeten worden bespaard.

De Nederlandse consultant Constable Research BV, die betrokken was bij de fusie tussen ABN en Amro in 1992, zet geen cent in op het welslagen van de operatie. Hij verwijst naar het belang van de bedrijfscultuur in organisaties waar de kern van de activiteit stoelt op het individu en zijn knowhow. In de nieuwe fusie dreigt hier een huizenhoog conflict . Maar Constable Research benadrukt vooral de problemen met de it-infrastructuur, en dan met name de conversie van de programma’s (soms nog geschreven in de jaren ’70) en de ‘mapping’ van de gegevensformaten. Om nog te zwijgen van de outsourcingdossiers. ABN Amro heeft trouwens een groot deel van zijn it uitbesteed aan derden. Het infrastructuurbeheer is contractueel in handen van IBM en EDS, terwijl Verizon voor het netwerk zorgt en Avaya voor de telefonie. Halverwege 2005 werd nog een megacontract van 2,2 miljard dollar voor ‘offshoring’ gesloten met vijf leveranciers: IBM, Tata Consultancy Services (TCS), Infosys Technologies, Accenture en Patni.

De groep is van plan om zijn in totaal 5000 it-werknemers in te krimpen met 1500 en 2.000 mensen over te plaatsen naar externe leveranciers. Een groot aantal van die uitbestedingscontracten zijn het werk van ‘group CIO’ Rob De Haas, ooit nog it-directeur bij … Fortis (en betrokken bij de fusie met Amev en VSB Bank).

In het licht hiervan oordeelt Constable Research dat de nieuwe bank er beter aan zou doen om systematisch een van beide it-structuren op te geven en alleen de data om te zetten. “Don’t even touch the software. I feel this will open up a box of Pandora.”

De Universiteit van Nijmegen heeft onder de titel ‘IT-factoren die een rol spelen tijdens Mergers & Acquisitions’ een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat meer dan 50 procent van alle fusies en overnames de vastgelegde doelstellingen niet tijdig haalt. Om de eenvoudige reden dat de doelstellingen voor it-integratie niet worden waargemaakt of dat de it-integratie niet goed werd ingeschat.

In onze contreien verliepen de overnames van de NMKN door de ASLK in 1995 en van de Generale Bank in 1998 evenmin zonder slag of stoot. Maar of de vergelijking opgaat?

IT zal in ieder geval verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het banenverlies na de fusie. Op een totaal van om en bij de 7.800 ontslagen gewagen de vakbonden van 2600 banen die verloren gaan in it.

In een interview met de Brusselse krant Le Soir bevestigt Fortisbaas Jean-Paul Votron dat er “grote kostenbesparingen (synergies de coûts) mogelijk zijn op het vlak van technologie. De twee netwerken draaien momenteel op verschillende platformen: de migratie naar een enkel systeem zal een enorme impact hebben en daar moet morgen meteen werk van worden gemaakt. Alle synergievoordelen samen moeten vanaf het jaar 2010 1,3 miljard euro per jaar opleveren. En van dat totaal moeten minstens 35 à 40 procent uit die sector komen.” Als de Soir-journalisten erop wijzen dat de ASLK en de Generale er toch een paar jaar over gedaan hebben voor hun huwelijks een feit was, repliceert Jean-Paul Votron: “Ik geef ons welgeteld een jaar. (…) Niet om de fusie af te ronden maar om een gemeenschappelijke cultuur te creëren.”

Partner Content