Optimisme onder de (ver)grijze(nde) haren

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De Data News Salarisenquête wijst zowel op optimisme bij de Belgische ict’ers, als op een voortgaande veroudering van het ict- arbeidsmarkt, aldus de Data News Career Guide 2014.

Ondanks de kwakkelende economie en de druk op de ict-budgetten, viel het voorbije jaar meer dan behoorlijk positief uit voor de Belgische ict’er. De verloning hield goed stand (51% van de respondenten, of steeg lichtjes 43%), terwijl – belangrijker nog – het aantal ict-jobs in bedrijven vaker steeg (28%) dan daalde (22%). Het maakt dat de spanning opnieuw stijgt op de ict-arbeidsmarkt, en er wat meer optimisme is voor ict’ers om eventueel snel een andere baan te vinden. Niet dat die Belgische ict’er acuut jeukende voeten heeft, want 58% is niet meer geneigd van baan te veranderen dan vorig jaar. Wel doet hij (of zij, zij het dat minder dan 10% van de ict’ers vrouw zijn) zijn job graag, en ziet 89% zich over vijf jaar nog wel als ict’er actief, ondanks de soms lange werkweken. Maar liefst 80% zou overigens opnieuw voor een job in ict kiezen – een argument dat te weinig naar jongeren wordt uitgespeeld.

Wat verloning betreft bliven het salaris en een bedrijfswagen topvereisten, maar ook meer evenwicht tussen werk en vrije tijd, en tijdsverlies in het pendelverkeer blijken groeiende factoren. Thuiswerken heeft ook bij de ict’er een plaats verworven, met nog maar minder dan 20% respondenten voor wie dat niet tot de mogelijkheden behoort.

Veroudering

Wellicht het grootste zorgpunt is wel dat de veroudering van de ict’ers in ons land nu toch wel scherper zichtbaar wordt. Na jaren van geringe influx van jongeren, melden nu 66% van de respondenten ’40 jaar of ouder’ te zijn, waarvan 42% ‘ouder dan 45 jaar’. Gekoppeld aan een ander pijnpunt – 26% van de respondenten genoten geen enkele dag bijscholing in het voorbije jaar – voorspelt dit wel onheil over 101 à 15 jaar…. Hoewel het opleidingsniveau van de ict’er stijgt, geeft 54% aan moeite te hebben om de ontwikkelingen in de ict bij te benen.

Outsourcing zal allicht (deels) hiervoor een oplossing bieden, maar vereist toch ook nog een stevige ict-expertise bij de klant. Ook dienen zich ict’ers uit het buitenland zich aan, maar bedrijven zien taalkennis hierbij toch wel als een struikelblok.

Kortom, de Data News salarisenquête schetst een beeld van de Belgische ict’er die de storm in de voorbije jaren toch beter heeft doorstaan dan zijn collega’s in de omringende landen. Hij kijkt met wat meer enthousiasme en optimisme naar de toekomst, zij het dat voor een groeiend aantal van het die toekomst ook ‘pensioen’ heet. Voor bedrijven dan ook een ‘wake up call’ om dringend wat te gaan doen aan kennisgaring en -overdracht binnen de bedrijven, om te voorkomen dat over een afzienbaar aantal jaren de kennis over de eigen ict zomaar de verdwijnt…

Partner Content