Oracle en Google geven namen van betaalde bloggers vrij

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In de Android-rechtszaak tussen Oracle en Google eist de rechter dat de bedrijven de namen van betaalde bloggers vrijgeven.

In de Android-rechtszaak tussen Oracle en Google eist de rechter dat de bedrijven de namen van betaalde bloggers vrijgeven.

In 2010 startte Oracle een rechtszaak tegen Google, waarin deze laatste er van beschuldigd werd van ‘herhaalde inbreuken op het intellectuele eigendom van Java’ bij de ontwikkeling van het Android besturingssysteem. Oracle diende voorts een schadeclaim van meer dan één miljard dollar tegen Google in. In mei van dit jaar stelde de rechter Google in het gelijk, maar Oracle stelde dat het hiertegen in beroep zou gaan.

In de nasleep van dit vonnis heeft de rechter nu Oracle en Google bevolen om de namen vrij te geven van reporters, bloggers en commentatoren die betalingen van een van beide bedrijven hebben ontvangen. De rechter drukt zo zijn bezorgdheid uit over de mogelijke impact van dergelijke betalingen op de analyses die over de zaak werden gepubliceerd. Beide partijen hebben ingestemd om aan de vraag van de rechter te voldoen.

Het fenomeen van betalingen aan personen die nieuws of commentaren leveren is niet nieuw, maar werd acuter naarmate de opkomst van het internet (en nu ook de sociale media) steeds meer personen van buiten de klassieke groepen van journalisten en analisten (met hun deontologische codes) tot het publiceren van nieuws en commentaar bracht. Daarbij is het zelfs niet eens eenvoudig te bepalen wat nu een ‘betaling’ vormt. Immers, in de rechtszaak tussen Oracle en Google zou wellicht zelfs de aanwezigheid van Google-publiciteit op de site van de auteur als ‘betaling’ kunnen worden aanzien, merkte een betrokkene op.

Partner Content