Oracle, wachten op de rechter

Op het eerste vragenuurtje van Oracle’s OpenWorld in San Franciscoregende het vragen over het Peoplesoft-gebeuren aan Oracle presidentCharles Phillips.

Of de overname van Peoplesoft als zeker kan worden beschouwd, wou Phillips niet kwijt. In eerste instantie is en blijft het wachten op de uitspraak van de rechter in Delaware inzake de ‘gifpil’ die Peoplesoft in petto heeft tegen een vijandig overnamebod. Oracle heeft het overigens niet over een ‘hostile’ bod, maar een ‘unsolicited’, zeg maar een ongevraagd bod… Ondertussen hebben de aandeelhouders zich wel al duidelijk voor de overname uitgesproken, zodat er niet meer over een vijandig overnamebod kan worden gesproken, meent Phillips.Dat het aandeel van Peoplesoft momenteel wordt verhandeld tegen de prijs die Oracle biedt, is iets waar Phillips geen commentaar wou op geven want hij was niet van plan de volgende tien stappen al vast te leggen vooraleer de uitspraak valt. Wel beklemtoonde hij dat de Oracle en Peoplesoft productlijnen naast elkaar zullen blijven bestaan, waarbij er wel onderlinge beïnvloeding zal zijn (en de Oracle lijn wel de ‘faster track’ zal hebben). Dank zij Oracle’s data hub producten kunnen de Peoplesoft producten overigens makkkelijk nu al worden geïntegreerd. Of de aanslepende affaire niet het imago van Oracle als een soort ‘bully’, zeg maar een bullebak, heeft aangescherpt? In de bedrijfswereld beseft men dat overnames tot de normale geplogenheden behoren, countert Phillips, en het is aan de aandeelhouders om te beslissen. Overigens heeft Oracle in de voorbije maanden al samengezeten met de Peoplesoft-klanten, zodat deze nu ook een beter inzicht hebben in wat er gaat gebeuren.De vooruitgang die SAP door de tweestrijd zou hebben geboekt, relativeert Phillips door op te merken dat SAP in de voorbije 2,5 jaar in de USA is gekrompen “en eens moesten ze wel opnieuw beginnen groeien…”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content