Oranjeblauw herbevestigt versnelde informatisering Justitie

De stapsgewijze informatisering van de gerechtelijke diensten is nu zwart op wit een actiepunt van de regering in spe. Dat blijkt uit de door de oranjeblauwe onderhandelaars goedgekeurde nota over Justitie.

De stapsgewijze informatisering van de gerechtelijke diensten is nu zwart op wit een actiepunt van de regering in spe. Dat blijkt uit de door de oranjeblauwe onderhandelaars goedgekeurde nota over Justitie.

In de eerste premature formatienota’s van Leterme werd de informatisering van Justitie al klaar en duidelijk als een doelstelling geponeerd. Dat moest ook wel, na de [scherpe kritiek] die onder meer Justitie-specialist van CD&V Tony Van Parys vanuit de oppositie leverde op het beleid van Laurette Onkelinx, meerbepaald over het [gefaalde Phenix-project].

In de definitieve nota werd die doelstelling gestand gedaan. Inhoudelijk blijken er weinig grote verschillen met de eerste teksten, al zijn de subtiele aanpassingen ook interessant. Zo is er in de definitieve tekst een paar keer melding gemaakt van het belang van ‘privacy’, zoals hier: “Met respect voor de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kiest de regering voor de versnelde invoering van elektronische justitie en informatisering.” Het is een niet overbodig anticiperen op veelgehoorde kritiek bij ict-toepassingen voor de overheid. In die zin is overigens geheel onopvallend de timing verdwenen. “Vóór eind 2007”, zoals er eerst stond, zal er waarschijnlijk niet meer inzitten, zo hebben de onderhandelaars beseft.

De komende regering neemt ook het initiatief om “de toegang tot het elektronisch strafregister en het strafdossier te verzekeren voor eenieder, uitsluitend voor wat betreft de gegevens over hun persoon, en voor bepaalde medewerkers van het gerecht. (…) De advocaten, gerechtsdeurwaarders, rechtzoekenden, notarissen en de griffiers moeten elektronisch berichten kunnen uitwisselen, met inbegrip van het neerleggen van conclusies door advocaten.” Die passage is overigens pas in latere instantie aan de werkdocumenten van de formatie toegevoegd.

De volledige Justitienota vindt u [op de website van De Standaard].

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content