OSLO wordt open standaard voor Vlaamse Steden

Een nieuwe standaard zorgt er binnenkort voor dat elke Vlaamse stad vlot gegevens kan uitwisselen met andere steden of partners.

De Open Standaard voor Lokale Overheden, kortweg Oslo, werd de afgelopen zes maanden uitgewerkt door V-ICT-OR en, voor de technische kant, iMinds in samenwerking met de verschillende bestuursniveaus en andere partners.

Het probleem dat Oslo countert stelt zich bij informatievelden. Wanneer men bij de lokale administratie velden als ‘adres’ invult, kan dat gaat om het domiciliëringsadres, maar even goed om het correspondentieadres. Dit maakt het moeilijk gegevens uit te wisselen met anderen zonder dat daarbij problemen ontstaan. Wat Oslo doet, is elk mogelijk informatieveld definiëren zodat elke stad of gemeente dezelfde benamingen gebruikt. “Je moet dezelfde semantiek hanteren” zegt Raf Buyle, programmabeheerder bij V-ICT-OR.

Het project begint voor de lokale besturen op 31 mei. Voor de ontwikkeling werd rekening gehouden met EU-standaarden met het oog op toekomstige samenwerkingen. “Het is er voor Vlaamse Steden en gemeenten, al is het ook al voorgesteld bij Fedict en is er bij de gewesten ook interesse. We denken dat het één op één toepasbaar is op andere niveau’s.”

“Daarbij proberen we met privacy by design te werken. Als iemand gegevens leest, dan staat aangegeven wanneer het om privacygevoelige gegevens gaat en moeten ze contact opnemen met de verantwoordelijke.” Dat moet voorkomen dat privacygevoelige data zomaar wordt doorgespeeld.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content