Overheidsdata voortaan vrij beschikbaar voor iedereen

© .

De berg gegevens waarover de overheid beschikt, mag voortaan door iedereen vrij worden gebruikt, ook voor commerciële doeleinden, tenzij er privacy- of veiligheidsredenen in het spel zijn. Die opvallende ingreep staat centraal in de federale open data-strategie, waarvoor de ministerraad het licht op groen heeft gezet.

“Overheidsdata zijn geen eigendom van de overheid, wel van de samenleving”, stelt minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD).

Momenteel is de logica dat openheid van de schat aan informatie waarover de overheid beschikt eerder een uitzondering is. Vicepremier De Croo en bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) draaien die redenering nu om. Alle gegevens die overheden verzamelen in het kader van hun taken, zijn voortaan vrij beschikbaar en herbruikbaar. Enkel bij uitzondering is dat niet het geval.

Nieuwe toepassingen

De informatie moet ook gratis worden aangeboden. Ze mogen enkel een vergoeding aanrekenen, bijvoorbeeld voor de opslag op elektronische dragers. Alleen overheden die inkomsten moeten halen uit het ter beschikking stellen van de gegevens, maar ook bibliotheken, archieven en musea, mogen nog hogere tarieven aanrekenen.

Met deze beslissing ziet De Croo mogelijkheden voor creatievelingen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor burgers en bedrijven. Hij haalt het voorbeeld aan van app-ontwikkelaars, die in de toekomst veel vlotter toegang zullen krijgen tot bijvoorbeeld de dienstregeling van de NMBS, de uitgavenbegroting van de federale overheid of de weersvoorspellingen van het KMI.

Voordelen voor de overheid

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Francken ziet naast de economische en innovatieve mogelijkheden, ook voordelen voor de overheid. “Het levert een besparing op omdat de overheidsdiensten niet meer bij elkaar de data moeten opvragen. De datakwaliteit verhoogt omdat ze meer hergebruikt wordt en het standaardiseren van data loopt vlotter”, voert Francken aan.

Het plan bepaalt wel dat informatie die persoonsgegevens bevat niet in aanmerking komt, tenzij die volledig anoniem is gemaakt. De tekst voorziet nog een rist maatregelen om de privacy te garanderen. Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open VLD) benadrukt daarbij dat binnen de Privacycommissie een comité het levenslicht ziet dat overheidsdiensten zal ondersteunen in hun omgang met de veelheid aan data van burgers en klanten. Ook bedrijven krijgen een stimulans om beter en veiliger met open data te werken.

(Belga)

Partner Content