Parket van Dendermonde wint weer veldslag tegen Yahoo

Het Hof van Cassatie heeft een arrest van het Brusselse hof van beroep verbroken dat internetreus Yahoo ontsloeg van de plicht om rechtstreeks te antwoorden op vragen tot medewerking van het Belgische gerecht.

Het Hof van Cassatie heeft een arrest van het Brusselse hof van beroep verbroken dat internetreus Yahoo ontsloeg van de plicht om rechtstreeks te antwoorden op vragen tot medewerking van het Belgische gerecht.

Toen het parket van Dendermonde in 2007 een zaak van internetoplichting onderzocht, bleek dat de verdachte gebruik had gemaakt van verschillende e-mailadressen van Yahoo. Daarop vroeg het parket, eerst via mail en vervolgens via brief en fax, aan de hoofdzetel van het bedrijf in Californië om het IP-adres achter die mailadressen vrij te geven. Yahoo weigerde en beriep zich enerzijds op de privacy-wetgeving in de Verenigde Staten en anderzijds op de internationale rechtshulpverdragen.

Het Dendermondse parket had de internetreus vervolgd en voor de correctionele rechtbank in Dendermonde een veroordeling verkregen. Die veroordeling werd door het Gentse hof van beroep ongedaan gemaakt, waarop het parket naar het Hof van Cassatie trok. Dat oordeelde in januari dat de Gentse raadsheren fout zaten en verwees de zaak naar het Brusselse hof van beroep.

Daar argumenteerde het parket dat Yahoo een elektronische communicatiedienst verstrekt en daarom wettelijk verplicht is mee te werken aan gerechtelijke onderzoeken door bijvoorbeeld een IP-adres van een gebruiker vrij te geven. “Alle andere e-maildiensten, zoals Microsoft, Google en Facebook, doen het wel, alleen Yahoo! weigert, omdat het zogezegd niet in België aanwezig is en niet onder de Belgische wetgeving valt”, argumenteerde het parket. “Terwijl één blik op het internet leert dat Yahoo commercieel wel degelijk aanwezig én actief is in België.”

Het hof van beroep zag dat anders. Volgens de Brusselse raadsheren bevindt Yahoo zich niet in België, maar in Californië, in de Verenigde Staten, waar het Belgische openbaar ministerie geen bevoegdheid heeft. Een rechtstreekse vordering richten tot Yahoo! kon het parket dus niet, aldus het hof van beroep.

Opnieuw ging het parket van Dendermonde in cassatie en opnieuw heeft het Hof van Cassatie de vrijspraak van Yahoo verbroken. De redenen waarop Cassatie zich beroept voor zijn beslissing, zijn nog niet bekend. In ieder geval zal het nu het hof van beroep van Antwerpen zijn dat zich over het dossier moet buigen.

Bron: Belga

Partner Content