Parlement buigt zich over toekomst elektronisch stemmen

De commissies Binnenlandse Zaken van Kamer en Senaat zullen morgen en volgende week de toekomst van het elektronisch stemmen in ons land bespreken. In Nederland koos de ministerraad net voor het weekend al opnieuw voor pen en papier.

De commissies Binnenlandse Zaken van Kamer en Senaat zullen morgen en volgende week de toekomst van het elektronisch stemmen in ons land bespreken. In Nederland koos de ministerraad net voor het weekend al opnieuw voor pen en papier.

Morgen en volgende week zijn cruciale momenten voor de toekomst van het elektronisch stemmen in ons land. Dan buigen de commissies Binnenlandse Zaken van Kamer en Senaat zich over de vraag of er volgend jaar – en eventueel nadien – nog via een stemcomputer kan worden gestemd.

De federale regering hakte eind vorige maand nog de knoop door dat de aftandse machines die tot nu toe gebruikt werden – 386’s waarvan de oudste uit 1994 stammen en waarvan het onderhoudscontract eind 2008 afloopt – toch nog moeten meegaan in 2009, met de regionale en Europese verkiezingen. Dat omdat er voor de Directie van der Verkiezingen, door de aanslepende regeringsvorming, geen voldoende tijd meer is om een nieuwe manier van (elektronisch) stemmen voor te bereiden.

De komende besprekingen in Kamer en Senaat moeten bepalen of het oplappen van de oude pc’s nog zinvol is voor nog een ultieme 6 maanden extra. Daarbij zal vooral de kosten-baten-analyse meespelen.

Er ligt nochtans al een tijdje een nieuwe manier van stemmen op tafel, al zal die dus niet meer voor 2009 zijn. In januari maakte de Directie van de Verkiezingen immers de resultaten bekend van de bij 7 universiteiten bestelde studie over de toekomst van het elektronisch stemmen. De aanbeveling van die studie was een soort ‘hybride’ stemsysteem, waarbij het stemmen op een pc wordt gecontroleerd via een afgedrukt stembiljet. Dat moet dan via een (streepjes)code opnieuw machinaal moeten kunnen worden ingelezen.

De Vlaamse partijen zijn die oplossing genegen. De Vlaamse regering zette zelfs al 25 miljoen euro opzij voor een eventueel nieuwe stemsysteem. Maar de Franstalige partijen noemen die oplossing te duur en verkiezen een terugkeer naar pen en papier. Ook in Brussel is het scepticisme groot.

De sceptici hebben er bovendien net voor het weekend een extra argument bijgekregen. De Nederlandse ministerraad besliste toen immers om een vergelijkbaar voorstel als dat van de Belgische universiteiten (stemcomputers combineren met afgedrukte biljetten uit stemprinters) te verwerpen. Het argument is hier veel confronterender: het is erg moeilijk 100 procent vertrouwelijkheid van de stem te garanderen. Uit nader onderzoek blijkt immers dat zowel de computer als de printer elektromagnetische straling produceren, waaruit met gevoelige apparatuur zou kunnen worden afgeleid op wie de kiezer heeft gestemd. Het zou bovendien bijzonder veel tijd en geld kosten om nieuwe apparatuur te ontwikkelen die niet afluisterbaar is. Volgens het Nederlandse kabinet weegt zulks niet op tegen de meerwaarde van elektronisch stemmen tegenover het rode potlood.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content