Patentbureau VS herroept plugin-patent

Het Amerikaanse patentbureau verwierp bij een tweede beoordeling vorige maand de patentclaim van Eolas. De claim van deze ‘spinoff’ van de Universiteit van Californië bedreigt de meeste Mime-type-plugins, waaronder browser-plugins. De universiteit kreeg het patent in 1998.

Een patentambtenaar oordeelde 16 augustus dat verschillende methodieken voorafgingen aan het Eolas-patent. “We zijn weer terug bij af”, reageerde een advocaat namens Eolas en de universiteit. “We zullen echter aantonen dat deze eerder geformuleerde methoden onze claim niet ongeldig maken.”De universiteit kreeg een jaar geleden gelijk in een geruchtmakend proces tegen Microsoft. De rechter wees de universiteit een schadevergoeding toe van 521 miljoen dollar en verhoogde die later naar 565 miljoen. Microsoft ging in hoger beroep.Verliest de softwaregigant deze rechtszaak, dan zal het vergaande gevolgen hebben voor onder meer web browsers. Het patent omvat de methoden waarmee web browsers op servers geïnstalleerde applicaties uitvoeren binnen de browser zelf in plaats van via een aparte toepassing. Dat raakt de manier waarop browsers omgaan met websites geschreven in Java of Flash. Ook het via websites verspreiden van pdf-documenten wordt door het patent bedreigd.De verstrekkende gevolgen van dit patent waren voor Tim Berners-Lee, uitvinder van HTML en de eerste webbrowser en directeur van het W3C internetstandaard-consortium, aanleiding voor een smeekbede aan het Amerikaanse patentbureau om het wereldwijde web te redden.

Partner Content