Pensioen online aan te vragen

Werknemers en zelfstandigen kunnen hun pensioen voortaan online aanvragen.

Werknemers en zelfstandigen kunnen hun pensioen voortaan aanvragen via de website www.pensioenaanvraag.be.

De nieuwe dienst, om de pensioenaanvraag door de burger te vereenvoudigen, is een initiatief van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Jaarlijks gaan meer dan 100.000 burgers met pensioen, aldus de RVP en het RSVZ. Tot nu moesten ze zich wenden tot het gemeentebestuur of de bevoegde pensioeninstelling om hun aanvraag in te dienen.

De website is toegankelijk voor alle burgers die werken of gewerkt hebben als werknemer (bediende, arbeider of contractueel bij de overheid) of als zelfstandige. Vastbenoemde ambtenaren moeten hun pensioenaanvraag indienen bij hun laatste werkgever.

“Vervroegd met pensioen gaan, kan onder bepaalde voorwaarden vanaf 60 jaar. De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen, en dus ten vroegste de maand van de 59ste verjaardag, ingediend worden. Wie op de normale pensioenleeftijd, op 65 jaar, met pensioen wil gaan, moet geen aanvraag indienen”, leggen beide instellingen uit.

De burger moet zich op pensioenaanvraag.be eerst identificeren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart of token. Vervolgens moet hij zijn gegevens controleren en aanvullen. Ten slotte wordt de aanvraag overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact met hem zal opnemen om bepaalde informatie toe te lichten.

Bron: Belga

Partner Content