Pensioendiensten moeten digitaal inclusiever worden, zegt Ombudsdienst

Hoewel gepensioneerden enkel nog via e-mail op de hoogte gebracht worden van betalingsinformatie over hun pensioen, die op mypension.be verschijnt, beschikken de Federale Pensioendiensten (FPD) niet over alle e-mailadressen van de 2,5 miljoen gepensioneerden.

Volgens de Ombudsdienst Pensioenen is slechts 22 procent van de e-mailadressen gekend. De ombudsdienst vraagt de FPD donderdag niet alleen om de overige e-mailadressen op te vragen, maar ook om ‘de uitdaging van de digitale inclusie aan te gaan’.

In zijn jaarverslag voor 2021, dat donderdag gepubliceerd werd, noemt de Ombudsdienst Pensioenen mypension.be ‘doeltreffend’. De digitale tool is immers ‘sneller, veiliger, ecologisch verantwoorder, begrijpelijker’ en bovendien ‘goedkoper dan de communicatie per post’. Toch stelt de ombudsdienst vast dat heel wat gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden de weg naar de tool nog niet gevonden hebben. De ombudsdienst vraagt de pensioendiensten om ondersteunende maatregelen, opdat zo veel mogelijk gepensioneerden kunnen deelnemen aan de digitale samenleving.

Offline

Bijzondere aandacht moet gaan naar die mensen die nog niet op de digitale kar zijn kunnen springen. Voor hen moeten de pensioendiensten tevens blijven investeren in telefonische dienstverlening, onthaalpunten en – op uitdrukkelijke vraag – betalingsinformatie op papier, ‘zonder het telkens opnieuw te moeten vragen’. In 2021 ontving de ombudsdienst 1.183 verzoeken, blijkt nog uit het jaarverslag. De ombudsdienst kon 772 klachten behandelen. In 36 procent van de gevallen was de klacht gegrond. Bij het merendeel van de gegronde klachten (87 procent) viel de oplossing positief uit voor de gepensioneerde.

De ombudsdienst stelt vast dat de techniciteit en de complexiteit van de klachten toeneemt. De meest voorkomende klachten hadden betrekking op de toekenningsvoorwaarden van het pensioen, de bedrijfsvoorheffing op het pensioen en de communicatie van pensioeninformatie door de FPD. Slechts een beperkt aantal klachten hielden verband met de coronacrisis. De ombudsdienst stipt nog aan dat het voorbije jaar bij een overschrijding van de index niet alle pensioenen op dezelfde datum geïndexeerd werden en vraagt dat onderscheid weg te werken.

Partner Content