Phenix is dood, Unisys en justitie zwaar gewond

Na zes jaren van vertraging, verspilling en bochtenwringerij heeft de federale regering eenzijdig het contract opgezegd met Unisys in het kader van het Phenix-project. Dat project moest voorzien in de modernisering van het departement van Justitie. De FOD justitie werkt nu samen met Fedict aan een overbruggingsscenario.

Een donderslag bij heldere hemel, zo kon je de mededeling van Minister van Justitie Onkelinx gisteren op een beperkte ministerraad omschrijven : het contract met Unisys over het Phenix-project wordt eenzijdig opgezegd. Bovenop de doelstelling om de heterogene en verouderde informaticasystemen te standaardiseren en te optimaliseren, wilde [dit moderniseringsproject ]ook voluit de kaart trekken van de internet- en intranettechnologie, meer bepaald via de aanleg van een ‘elektronisch dossier’ voor elke ‘zaak’, vanaf het opstarten van een juridische procedure en daarna aangevuld door alle betrokkenen van het gerechtelijke apparaat. Het uiteindelijke objectief was om het systeem door te trekken naar alle rechtbanken en hoven tegen 2008. En die zal ook nooit gehaald worden, want de regering laat verstaan dat de breuk met Unisys meteen ook het einde van het Phenix-project betekent.In een mededeling legt het kabinet Onkelinx uit dat “de contractbreuk onvermijdelijk was, aangezien de vertragingen zich opstapelden en er bovendien een manifest gebrek aan kwaliteit was bij de geleverde prestaties.” Het Amerikaanse bedrijf werd in 2001 aangesteld als voornaamste leverancier, weliswaar toen nog onder het bewind van minister Verwilghen.De reactie van Unisys liet niet op zich wachten. Het bedrijf zegt verontwaardigd te zijn over deze beslissing en aanvaardt niet dat de minister de volle verantwoordelijkheid van dit falen in de schoenen van Unisys schuift. “De vicepremier lijkt op die manier de gebreken van haar eigen departement te willen minimaliseren”, aldus Unisys, dat zich verder van elk commentaar onthoudt.Wat nu ?Ongeveer twee jaar geleden werd de hulp van FedICT ingeroepen in een poging om het zwalpende project terug op de rails te krijgen, maar tevergeefs. Jan Deprest, voorzitter van FedICT, sprak zich erg kritisch uit over de kwaliteit van het werk van Unisys. En nu? Het lijkt er sterk op dat er weinig elementen kunnen gerecupeerd worden: “We zijn volop aan het onderzoeken welke mogelijke verwezenlijkingen van Unisys in aanmerking komen voor verder gebruik, maar die vraag stelt zich vooral op juridisch vlak: wie is eigenaar van welk verwezenlijkingen”, verklaart Deprest. Een klein deel van de centralisatie van de it-architectuur zou mogelijk kunnen behouden worden. Maar de belangrijkste taak voor Fedict bestaat erin om een overbruggingsscenario uit te dokteren samen met de it-afdeling van de FOD Justitie en het stuurcomité van het ter ziele gegane Phenix-project. “Dat scenario moet erop voorzien zijn de huidige it-tools te updaten en te herwaarderen”, vervolgt Deprest. Met andere woorden: ervoor zorgen dat er geen werkonderbrekingen zijn. En vermijden, zoals de oppositie het smalend verwoordt, dat Justitie opgezadeld wordt met computers die zelfs niet meer in kringloopwinkels worden verkocht.Voor het overige werken dezelfde actoren verder aan een bestek op basis waarvan er een nieuwe leverancier zal gekozen worden. Maar met de verkiezingen in het vizier wordt er nog geen datum vooropgesteld.Wat er ook van zij, het verloop van dit project zal bij menig waarnemer een bittere nasmaak achterlaten. Want afgezien van de miljoenen die over de balk werden gesmeten, blijft vooral een waas van schijnheiligheid rond het project hangen: wij herinneren ons maar al te goed een ‘Executive Summit’ van Unisys in New York, vier of vijf jaar terug, waarop het bedrijf prat ging op zijn leidende rol in het Belgische ministerie van justitie, terwijl er nog geen letter code op papier stond … Haast even merkwaardig is het gedrag van minister Onkelinx toen ze [in december van vorig jaar ]beweerde dat “alles ondere controle was” …

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content