PLDA-heisa woedt voort

Dat het nog niet helemaal snor zit met het nieuwe PLDA (papierloze douane) – systeem, mocht gisteren blijken. Terwijl administrateur van Douane en Accijnzen Noël Colpin de heisa nu tracht te nuanceren, zet de Antwerpse organisatie van expediteurs VEA nog meer druk op de ketel.

Dat het nog niet helemaal snor zit met het nieuwe PLDA (papierloze douane) – systeem, mocht gisteren blijken. Terwijl administrateur van Douane en Accijnzen Noël Colpin de heisa nu tracht te nuanceren, zet de Antwerpse organisatie van expediteurs VEA nog meer druk op de ketel.

VEA, de Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen, wil ook haar zegje hebben in de PLDA-heisa. De organisatie benadrukt dat de bedrijven en beroepsorganisaties er op aandrongen het nieuwe PLDA-systeem niet op te starten zolang er geen oplossing was voor een aantal defecten in het systeem. Volgens de organisatie ondervinden de bedrijven heel wat hinder door onder meer performantieproblemen in het systeem en de noodprocedures die leiden tot een terugval op papier. De organisatie heeft het over “tijdrovende en kostenverslindende problemen”.

Administrateur van Douane en Accijnzen Noël Colpin tracht in een mededeling de kwestie wat te nuanceren. “PLDA is een applicatie waarbij ongeveer 50 verschillende interne it-systemen en talrijke externe it-systemen van klanten en andere overheidsdiensten betrokken zijn en, tegelijkertijd, vele interne en externe gebruikers, die goed zijn voor ongeveer 1,2 miljoen hits per dag op de web-applicatie. De PLDA overtreft daarom om het even welke applicatie bij Financiën qua complexiteit.” Toch stelt hij dat de migratie naar het nieuwe systeem succesvol verlopen is, “op enkele praktische problemen na, die tegen 6/02/2008 waren opgelost.”

In de eerste week kampte PLDA met performantieproblemen, waardoor alternatieve controles moesten worden uitgevoerd. “Dat betekent geenszins dat er geen controles meer gebeuren”, onderstreept Colpin. “Het houdt alleen in dat het tijdstip waarop de controles worden uitgevoerd, verlegd wordt”.

Hoewel Unisys, de it-leverancier bij de douane, al enkele verbeteringen heeft doorgevoerd, is het – aldus nog Colpin – duidelijk dat er zich nog te veel periodes met vertragingen voordoen. Concreet loopt gedurende 3 piekperiodes per dag van ongeveer elk 30 minuten loopt de tijd voor aanvaarding van de aangiften op van de normale 2 minuten op naar 8 minuten en de tijd voor het oproepen van de aangiften voor interne afhandeling van 20 seconden naar 80 seconden. Ook de antwoordtijden zijn nog te lang.

De komende twee weken worden cruciaal voor het oplossen van de performantieproblemen. Zowel vandaag als volgende week woensdag worden functionele verbeteringen doorgevoerd.

VEA zegt dat de situatie voor de bedrijven stilaan onhoudbaar wordt en eist nieuwe middelen. “Dat er aanvankelijk nog kinderziekten aan het licht komen, is begrijpelijk. Dat bedrijven gestoord worden in hun economische activiteiten is niet aanvaardbaar”

Colpin: “Niettegenstaande de geciteerde kinderziekten wordt er door PLDA een volume aan aangiften geldig gemaakt en verwerkt dat het normale volume van de ingediende elektronische aangiften met SADBEL (het vorige systeem, nvdr) benadert.” Het gaat om zo’n 15.000 aangiften per dag.

Bron: Belga

Bekijk ook onze bijdrage [op DataNewsTV].

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content