Poolse wals

De toetreding tot de Europese Unie van de voormalige Oostbloklanden had deze week voor het eerst een concrete impact op de ict-sector.

En nee, het onderwerp van discussie was niet de delocalisatie van informaticabedrijven of het toenemend aantal ‘nearshore’ projecten in die landen. Evenmin aan de orde waren nieuwe afzetmogelijkheden voor ict-leveranciers uit het ‘Oude Europa’ die het avontuur in het Oosten niet schuwen. Het gaat om de octrooieerbaarheid van software. Die puur politieke beslissing met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de Europese software-industrie is het resultaat van een complex maar fundamenteel debat in een groot aantal nationale parlementen en daarbuiten. Polen, het demografische zwaargewicht onder de nieuwkomers, doet de balans kantelen in het voordeel van de ‘anti’s’ die de ontwerprichtlijn van de Raad van ministers voor het invoeren van software-octrooien afwijzen (zie ook Data News van vorige week). De Poolse regering maakte immers bekend dat de ontwerprichtlijn zoveel haken en ogen bevat dat ze die onmogelijk kan goedkeuren. De richtlijn maakt met name geen onderscheid tussen ‘octrooieering van uitvindingen die functioneren via computers’ (waar Polen voor is) en gewone softwarepatenten (waar het tegen is). Door zich net als België, Italië en Oostenrijk te onthouden (Spanje stemde tegen) kan de Raad de ontwerprichtlijn niet met een bijzondere meerderheid laten goedkeuren. De Europese Unie hanteert die nieuwe weging van stemmen sinds 1 november. Het dispuut tussen voor- en tegenstanders laaide de voorbije weken hoog op en werd met aandacht gevolgd door de verschillende politieke families in het Europees parlement. De houding van de Poolse regering werd allicht ook voor een stuk ingegeven door die van grote it-bedrijven zoals HP, Sun of PWC die eveneens hun bedenkingen hadden bij de richtlijn. Alleen Microsoft bleeft uiteindelijk achter in het kamp van de voorvechters. Het Nederlandse voorzitterschap moet nu van de nood een deugd maken en een nieuw gemeenschappelijk standpunt van de Raad uit zijn hoed toveren.

Partner Content