Positief rapport voor ‘Cyber Europe 2010’

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De eerste pan-Europese securityoefening ‘Cyber Europe 2010’ krijgt een positief eindrapport, maar wijst op nog veel werk aan de winkel.

De eerste pan-Europese securityoefening ‘Cyber Europe 2010’ krijgt een positief eindrapport, maar wijst op nog veel werk aan de winkel.

Volgens Enisa, het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, was Cyber Europe 2010 een succes omdat de primaire doelstelling – het testen en verbeteren van de communicatie tussen de verschillende securityspelers in de Europese landen – ruim werd bereikt. De oefening vond plaats op 4 november 2010 in een gesimuleerd Europees internet dat een aantal aanvallen onderging. De oefening informeerde mooi over wie op welke wijze kon worden bereikt, en welke informatie werd of zou moeten worden uitgewisseld.

Het rapport beveelt nog meer en nog grondiger voorbereide oefeningen aan, met meer medewerking van de privé-sector. In het bijzonder de bescherming van de kritieke nationale infrastructuur moet worden verscherpt en de lidstaten moeten hiervoor nationaal maatregelen nemen. Een planning op langere termijn van oefeningen moet worden opgesteld. Bovendien moeten de geleerde lessen uit de oefeningen zo breed en grondig mogelijk worden verspreid.

Concreet heeft de Cyber Europe 2010 oefening bijgedragen tot het creëren van meer wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers, maar tevens bleek dat er nog geen procedures op Europees niveau zijn voor het aanpakken van cyberincidenten.

Het volledige eindrapport over de ‘Cyber Europe 2010’ oefening is beschikbaar op de Enisa- website.

Partner Content