Post-GIEI-tijdperk van start voor Waalse overheids-ict

In februari 2008 maakte het Waalse Gewest – met een vooropzeg van 3 jaar – een einde aan het it-dienstencontract met de GIEI. Op 15 maart was die driejarige opzegperiode afgelopen en is de post-GIEI-fase ingegaan. Maar de transitie is verre van afgerond.

In februari 2008 maakte het Waalse Gewest – met een vooropzeg van 3 jaar – een einde aan het it-dienstencontract met de GIEI. Op 15 maart was die driejarige opzegperiode afgelopen en is de post-GIEI-fase ingegaan. Maar de transitie is verre van afgerond.

In de toekomst zal het DTIC (de it-afdeling van de Waalse administratie) niet meer via lastenboeken voor specifieke projecten werken, maar via raamcontracten. Doelstelling is om in een eerste fase 3 of 4 partners aan te duiden die de infrastructuur en de ontwikkeldiensten zullen leveren. Nadien zal pas gewerkt worden aan het portfolio van projecten en applicaties, hetzij solo, hetzij in consortium, hetzij met onderaannemers.

De oproep voor kandidaturen is gelanceerd. 8 of 9 antwoorden zijn weerhouden voor het applicatiegedeelte. De selectie vindt plaats in de komende weken, om in juni te kunnen starten. Het DTIC geef zichzelf nog 6 maanden om een duidelijke visie uit te werken voor het toekomstige ‘portfolio’ (applicaties, technische componenten, architectuur) en de prioiriteiten te laten goedkeuren door de regering.

Begin maart werden trouwens de grote lijnen van de toekomstige it-strategie (over een periode van 7 à 10 jaar) op de tafel van de Waalse regering gedropt. 15 ‘strategische trajecten’ werden uitgewerkt in samenwerking met Ernst & Young, met name rond projectgovernance en sterkere synergie met andere organismen (vb. Etnic, Forem, …). De concrete inhoud wordt nog geredigeerd en zou in mei of juni gecommuniceerd worden. Daarop moet dan de voorbereiding van de concrete actieplannen volgen.

Partner Content