PRACE start van Europese top-supercomputerinfrastructuur

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) start dit jaar met de implementatie van een permanente top supercomputerinfrastructuur. Dat werd op het ISC ’10 supercomputing event in Hamburg bevestigd.

Het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) start dit jaar met de implementatie van een permanente top-supercomputerinfrastructuur. Dat werd op het ISC ’10 supercomputing event in Hamburg bevestigd.

PRACE werd in 2007 opgericht op advies van een rapport door het European Strategic Forum for Research Infrastructure (ESFRI). De opzet is een permanente supercomputerstructuur op te zetten, met een zestal Tier 0 (de krachtigste supercomputers) systemen met verschillende architecturen (met het oog op verschillende types toepassingen). Die infrastructuur kan dan op open basis worden aangewend door onderzoekers voor projecten die een ‘peer review’ proces doorlopen.

De beoogde infrastructuur kan niet door een land alleen worden gefinancierd, terwijl de coordinatie een aanbod van verschillende types computer mogelijk maakt (en voorkomt daty verschillende landen een zelfde type computer zou kopen). PRACE zal tevens samenwerken met DEISA, voor de gedeelde toegang tot (nationale) Tier 1 supercomputersystemen. Ook participeert PRACE in de coordinatie van de Europese e-infrastructuur (naast o.a. Terena, GEANT, EGEE etc).

Na een voorbereidende fase, waarin ook verschillende types systemen in prototypevorm werden getest (onder meer met het oog op doorgroeimogelijkheden naar PetaFlops vermogen, naast studies rond geschikte toepassingen ), gaat PRACE dit jaar van start met het aanbieden van de eerste diensten, in het kader van twee projectperiodes.

PRACE stelt uitdrukkelijk “single European voice to HPC” te willen zijn, zeg maar de unieke spreekbuis rond het Europees supercomputing gebeuren. Het wil een ‘ecosysteem’ creëren waar instellingen en leveranciers, maar in het bijzonder ook onderzoekers elkaar kunnen treffen en samenwerken. Het is dan ook ietwat onthutsend en allicht verontrustend dat België (of de gewesten) onder de 20 lidstaten van PRACE uitblinkt door zijn afwezigheid.

Zichzelf opzettelijk buitensluiten uit een dergelijk ‘ecosysteem’ lijkt -wat ook de reden- geen goed idee, zeker gezien het snel groeiend belang van computergesteunde onderzoeks- en ontwikkelingsomgevingen. De ironie wil overigens dat PRACE als een internationale vzw volgens Belgisch recht werd opgericht (met zetel in Brussel, hoewel dat blijkbaar zou kunnen veranderen).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content