Privacyboete voor verstrekker van de ‘roze doos’

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft Family Service, de onderneming die de ‘roze dozen’ verdeelt aan aanstaande moeders, een zware boete van 50.000 euro opgelegd.

De organisatie pleegde volgens de waakhond verschillende inbreuken op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder een gebrek aan transparantie over zijn handel in persoonsgegevens.

Verhandeling van data

Volgens de GBA heeft Family Service de persoonsgegevens van meer dan 1 miljoen klanten en hun kinderen gedeeld met derde organisaties, waaronder datahandelaars, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Daarmee overtrad het bedrijf dat roze dozen met allerlei staaltjes, informatiefiches en speciale aanbiedingen uitdeelt aan aanstaande moeders de AVG.

De GBA tilde ook zwaar aan het feit dat de dozen verstrekt worden door gynaecologen en ziekenhuizen en er dus de indruk werd gewekt dat het initiatief van de overheid kwam, en niet van een particulier bedrijf waarvan de kernactiviteit handel in gegevens is. “Gezien het aantal betrokken personen (het bedrijf verwerkt gegevens van 21,10 procent van de Belgische bevolking), de ernst van de inbreuk en de aard van de verwerkte gegevens (in het bijzonder gegevens over kinderen), heeft de GBA besloten het bedrijf dat ‘roze dozen’ verspreidt een boete van 50.000 euro op te leggen en te bevelen de AVG na te leven”, klinkt het in een persbericht.

De GBA erkent dat het om een strenge straf gaat, maar geeft aan dat het om ernstige inbreuken gaat. “Wij hopen dat de beslissing van vandaag een duidelijk signaal zal zijn voor de ondernemingen die actief zijn in de gegevenshandel zodat dergelijke praktijken zich niet meer voordoen”, klinkt het bij David Stevens, voorzitter van de GBA.

Partner Content