Privacycommissie wordt Gegevensbeschermingsautoriteit

© Lectrr

De Privacycommissie wordt naar aanleiding van de nieuwe Europese privacyregels hervormd. De Belgische waakhond voor de privacy krijgt daarbij vrijdag een nieuwe naam: de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Via de GDPR krijgen burgers meer controle over hun data: consumenten moeten ondubbelzinnig toestemming geven aan bedrijven en instanties voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Menig mailbox liep de voorbije weken vol met e-mails over GDPR.

Het nieuwe toezichtsorgaan krijgt uitgebreidere bevoegdheden, inclusief een inspectie- en sanctiemechanisme. De GBA zal instaan voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de aangescherpte regels. Zo zal de Gegevensbeschermingsautoriteit boetes kunnen opleggen aan bedrijven die de regels niet respecteren.

“Of de AVG de beloftes voor een betere, effectievere privacybescherming zal waarmaken, zal moeten blijken. Het zal het resultaat zijn dat telt, niet de verwachtingen”, zegt huidig voorzitter Willem Debeuckelaere. “De komende weken en maanden zullen bepalend zijn om ons toe te laten een eerste balans op te maken. Feit is dat het belang en de waarde van privacy nu meer dan ooit op de kaart van elke organisatie, onderneming of administratie staat.”

De eerste tekenen zijn alvast hoopgevend, zegt hij. De Beuckelaere blijft tijdens een overgangsperiode aan als voorzitter. De Kamer moet de leden van de GBA nog benoemen, tot dan blijven de leden van de Privacycommissie aan. Het onafhankelijk controleorgaan zal bestaan uit een een directiecomité, algemeen secretariaat, eerstelijnsdienst, kenniscentrum, inspectiedienst en een geschillenkamer.

De GBA wil bijvoorbeeld ook de burgers informeren, sensibiliseren en bijstaan over de nieuwe regels of relevante actuelee fenomenen opvolgen. De website verhuist naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Partner Content