Project Humabio ‘bekroond’ op Orwell Awards

Intelligentere camera’s die personen automatisch herkennen aan hun gedrag. Dat zou kunnen schuilgaan achter Humabio.

Intelligentere camera’s die personen automatisch herkennen aan hun gedrag. Dat zou kunnen schuilgaan achter Humabio.

In het kader van de thematische week Technologie mon Amour heeft de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens afgelopen dinsdag in Espace Magh te Brussel de Orwell Award uitgereikt aan het project Humabio. Deze prijs bekroont “het beste van het slechtste van 2009” op het vlak van nieuwe technologieën en mensenrechten.

Onder de “genomineerden”: het platform e-Health, een oplossing die geen verplichte opvolging voorziet van de toegangen tot het elektronische dossier van de patiënt, noch sancties in geval van een niet-gemachtigde toegang tot gevoelige gezondheidsgegevens. Op de lijst van de Liga voor de Rechten van de Mens prijken nog de projecten Data Retention en het PNR-verdrag (Passenger Name Record). De Mobib-kaart van de MIVB en de nieuwe wet op de camerabewaking van 12 november 2009 sluiten de lijst met “outsiders” af. De genomineerde die de meeste stemmen behaald heeft, is ontegensprekelijk Humabio.

“Human Monitoring and Authentification using Biodynamic indicators and Behavioural Analysis” is een onderzoeksproject dat wordt ondersteund door de Europese Unie. Promotor ervan is Multitel. Humabio wordt gefinancierd door de “Division de la Recherche et de la Coopération scientifique” van het Waalse Gewest. Het heeft tot doel om het veiligheidniveau van de ondernemingen en infrastructuren te verhogen door meer bewegingsvrijheid te geven aan de mensen die automatisch herkend zouden worden door camera’s/sensoren, en zo het aantal procedures voor toegangscontrole te verminderen in de ondernemingen.

Concreet wil Humabio fysiologische en gedragsgebonden kenmerken combineren om de eenvoudige identificatie door vinger- en gezichtsafdruk te verbeteren door toevoeging van de herkenning van de houding of de stem. Op termijn zou een persoon die in een cameraveld komt dat door Humabio wordt gecontroleerd, automatisch geïdentificeerd kunnen worden. Zonder dat hij het weet, zo hekelt de Liga voor de Rechten van de Mens.

Partner Content