Raad van State ziet vzw I-Cleantech niet zitten

De Raad van State heeft kritiek op het voorstel van decreet rond de oprichting van de Vlaamse vzw I-Cleantech.

De Raad van State heeft kritiek op het voorstel van decreet rond de oprichting van de Vlaamse vzw I-Cleantech.

De Raad hekelt de keuze voor een vzw-structuur en stelt voor om een andere rechtsvorm te kiezen. Wil en toch volhouden aan de vzw-structuur, dan moet de tekst verduidelijkt worden. In zijn huidige vorm kan het voorstel voor de Raad van State niet door de beugel.

I-Cleantech is een nieuwe vzw, een idee van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a), die de huidige initiatieven rond schone technologie moet stroomlijnen en ondersteunen. De oprichting ervan kwam onder vuur te liggen na een kritisch rapport van de Inspectie van Financiën.

Het voorstel van decreet voorzag erin om de Vlaamse regering te machtigen toe te treden als stichtend lid tot de vzw. LDD-fractieleider Lode Vereeck, die vreest dat de vzw een overbodige instelling zal worden, drong aan op een advies van de Raad van State. Dat advies is nu binnen en is niet mals voor de voorliggende tekst. “De Raad van State is vernietigend”, stelt Vereeck.

De Raad van State hekelt onder meer het ontbreken van gegevens rond de oprichting, doelstelling, samenstelling, enzovoort van de vzw. LDD’er Vereeck ziet daarin een bevestiging van zijn verwijt dat de regering met dit decreet een “blanco cheque” zou krijgen.

Daarnaast heeft de Raad van State vooral vragen bij de keuze voor een vzw-structuur. Strikt juridisch is er geen probleem, maar de keuze voor een vzw bemoeilijkt wel het sluitend toezicht van de overheid op de organisatie. En ondanks de keuze voor een vzw-vorm is de vzw I-Cleantech “in feite vrij ver verwijderd van wat men van een vereniging zonder winstoogmerk kan verwachten”.

Wil men toch vasthouden aan de vzw-structuur, dan moet de tekst onder meer een stuk duidelijker zijn over het maatschappelijke doel en de opdracht van de vzw omschrijven. De Raad van State vraagt ook om een duidelijker definiëring van het begrip cleantech. In de huidige tekst is de afbakening van het begrip onvoldoende duidelijk.

“Mijn adviesvraag bij de Raad van State werd door de meerderheidspartijen bestempeld als een puur vertragingsmanoeuvre en er werden mij ‘politieke spelletjes’ verweten. Nu blijkt duidelijk dat mijn bezorgdheid zeer terecht was. Ik hoop dat de meerderheidspartijen nu eindelijk tot inzicht komen”, besluit Vereeck.

Bron: Belga

Partner Content