Raakt een digitale transformatie ooit afgerond?

Het buzzword van de voorbije jaren is zonder twijfel ‘digitale transformatie’. Directie en stakeholders eisen dat hun onderneming op de trein springt, bij voorkeur – als het even kan – in de rol van machinist. Waar bevindt zich het eindstation of dendert de digitale transformatie onverminderd voort?

Data News verzamelde40 ‘controversiële’ stellingenover de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: ‘Een digitale transformatie zal nooit afgerond zijn’

Eens

Om digitale transformatie echt te begrijpen, is het volgens Floris Ampe en Xavier Verhaeghe van PwC belangrijk om eerst te definiëren wat u ermee wil bereiken. Moet een bedrijf innoveren om digitaal te zijn? En leidt innovatie automatisch tot disruptie? Het antwoord is volgens beide heren niet eenduidig. “Vandaag evolueert innovatie sneller dan de organisaties zelf. Voor de ene gaat digitale transformatie vooral om het implementeren van nieuwe technologieën, voor de andere gaat het veel verder en transformeert het complete zakenmodel.”

Organisaties die een eenmalig digitaal transformatieproject willen opzetten, zullen er ontgoocheld op terugblikken

PwC ziet een duidelijke toename van die tweede groep. “Waar het vroeger misschien volstond om je ICT-infrastructuur te upgraden, betekent digitalisering vandaag iets heel anders. Klanten veranderen en blijven dat doen, net omdat ze allemaal toegang hebben tot technologie. Digitale transformatie begint en eindigt bij de ervaring van de eindgebruiker.”

“Organisaties die een eenmalig digitaal transformatieproject willen opzetten, zullen er ontgoocheld op terugblikken”, luidt het verdict bij PwC. “Tegen de tijd dat ze hun project hebben afgerond, is de kans groot dat er zich alweer een nieuwe vorm van disruptie aandient. Digitale transformatie eindigt nooit. Bemoedigend is wel dat die continue aanpassing ook heel wat kansen biedt.”

Eens

Stijn Viaene, professor aan Vlerick Business School en hoogleraar aan de KU Leuven treedt PwC hierin bij. Hij omschrijft een digitale transformatie als een holistische bedrijfsverandering waarin digitale technologie een dominante rol speelt. “De focus moet liggen op de klantenbeleving in een digitale wereld. Daarom is het noodzakelijk om je los te maken van de bestaande, eerder productiegerichte processen. Ik beschouw de technologie niet als de kern van de zaak. Het gaat vooral om de wendbaarheid om technologie toe te passen. Die agility zorgt ervoor dat je snel inspeelt op toekomstige evoluties, zoals 5G en nieuwe IoT-toepassingen.”

Er sluipt een zekere moeheid rond de terminologie ‘digitale transformatie’ binnen de bedrijfsrangen

Organisaties moeten volgens Stijn Viaene sneller schakelen dan ooit voorheen. Digitale technologie helpt hen dat te realiseren. “De queeste bestaat erin om nieuwe relaties tussen mens en machine uit te bouwen en daarin de nodige balans te vinden. Een digitale transformatie is bijgevolg nooit afgerond. Ik stel wel vast dat er een zekere moeheid rond de terminologie binnen de bedrijfsrangen sluipt. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de exacte bewoording langzaam in onmin geraakt, maar dat verandert weinig tot niks aan de fundamentele uitdagingen die digitale transformatie – of hoe we dat straks ook omschrijven – met zich meebrengt.”

Partner Content