Regelgever BIPT zonder bevoegdheden?

De regelgever, het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT), dreigt de dupe te worden van politiek getouwtrek over vergunningen aan lokale radio’s in Vlaanderen en Wallonië.

De federale overheid is bevoegd voor telecommunicatie, maar de gemeenschappen hebben het voor het zeggen als het over de media en de omroepen gaat. Vorig jaar oordeelde het arbitragehof, de hoogste gerechtsinstantie die zich toelegt op overheids- en gewestelijke bevoegdheden, dat breedbandinternet ook onder de bevoegdheid van de gemeenschappen valt. BIPT-topman Eric Van Heesvelde liet zich toen al ontvallen dat de ‘T’ in het acroniem BIPT voortaan voor ’telex’ zou staan. Meer bevoegdheden zou de regelgever niet hebben. Een oplossing moest komen van een akkoord tussen de regelgever en de diverse gemeenschappen. Een eerste ontwerpakkoord kwam in april tot stand. Als er voor eind dit jaar echter geen definitieve overeenstemming is, dan verleist het BIPT volgens de krant De Tijd zijn bevoegdheden. Het dossier sleept inmiddels aan omdat Vlaanderen en Wallonië kibbelen over de uitzendvergunningen van lokale radio-omroepen. Zolang daar geen overeenstemming over is bereikt, blijft het dossier rond de regelgeving geblokkeerd.Indien het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (Telex?) zijn bevoegdheden verliest, dreigt een impasse. Het BIPT kan zich dan niet uispreken over dossiers zoals de ontbundeling van breedbandverbindingen zoals ADSL2+ of VDSL. De regelgever is vandaag al beperkt in het afdwingen van maatregelen over bijvoorbeeld de wholesale prijzenpolitiek van Belgacom, de dominante speler in België.Bovendien is België vorige week nog op de rooster gelegd door de Europese Commissie. Die heeft een eerste aanzet gelanceerd om België te veroordelen omdat het nog steeds geen werk maakte van een marktanalyses zoals die voorzien zijn in de Europese kaderwetgeving rond elektronische communicatie. Omdat de Belgische telecomwetgeving pas enkele maanden geleden werd aangepast, kon het BIPT nog niet voluit met de marktanalyses beginnen. Het heeft inmiddels wel voorbereidende analyses uitgevoerd, maar het zal er zeker niet in slagen om dit jaar nog een volledig rapport neer te leggen. Dat moet immers eerst nog voorgelegd worden aan de diverse marktspelers zoals Belgacom en Telenet. Na die consultatie moet ook de Raad van Mededinging nog zijn advies geven. En dan pas kan het naar Europees Commissaris Viviane Reding. Niet alleen België kreeg trouwens een aanmaning, maar het bevindt zich wel in het gezelschap van landen die zich pas bij de EU hebben aangesloten, zoals Polen, Estland, Cyprus en Tsjechië. Ook Luxemburg behoort tot de slechte leerlingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content