Regering wil 1.500 cybersecurity-experts

© Getty Images/iStockphoto

Het investeringsplan van de federale regering voorziet extra middelen rond cybersecurity. Er moeten een pak meer specialisten komen, maar ook de wetgeving moet moderner, zo staat er te lezen.

Het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen gaat over investeringen die de regering tussen 2019 en 2030 wil doen en het is voor cyberveiligheid gebaseerd op vijf domeinen. In totaal hoopt de federale regering voor dit luik 15 miljard euro, waarvan een derde afkomstig uit de private sector, te investeren.

Bouwstenen – 0,5 miljard euro

De regering wil om te beginnen meer investeren in het CCB. Het team dat in 2015 van start ging telt vandaag twintig mensen en moet groter worden. Tegelijk moet de organisatie meer kijken naar samenwerkingen met onder meer de Cyber Security Coalition (Het partnerschap tussen publieke en private organisaties rond cybersecurity) en Agoria.

Tegelijk moet het wettelijk kader moderniseren om cybercriminelen beter te kunnen vervolgen en komt er een certificeringsprogramma met herkenbaar label dat bedrijven kunnen halen als ze inspanningen doen om hun ‘cyberweerbaarheid’ te verhogen. Wel zegt het rapport expliciet dat het van die certificaten geen plicht wil maken.

Kritieke infrastructuur – 2,6 miljard euro

Ons land moet daarnaast sterker bewapend zijn tegen cyberaanvallen, fraude via het internet, spionage en identiteitsdiefstal, zo meldt het plan. Daarom moet er geïnvesteerd worden in veilige infrastructuur met onder meer oog voor encryptie, DNS-security en secure routing. Er moet ook een testomgeving komen voor nieuwe infrastructuur en er komt een Belgisch ISAC-portaal om kennis over cyberveiligheid sneller uit te wisselen. Bovenop de 2,6 miljard euro van de overheid rekent de regering hier op 1,7 miljard euro uit de privésector.

Cyber Greenhouse en veiligheid op het werk – 3,5 miljard euro

De federale regering wil dat er een ‘greenhouse’ komt om innovatie in de sector te stimuleren. Dat moet het mogelijk maken om businessmodellen en oplossingen te testen. Ook wil de regering meer initiatieven zoals hackathons om samenwerking en kennisuitwisseling te versterken.

Ondanks het kostenplaatje van 3,5 miljard euro (en 2,1 mijard euro van de bedrijfswereld) blijft het rapport hier erg vaag. Zo is het onduidelijk of het cyber Greenhouse een incubator moet worden, of een ander vehikel om nieuwe concepten te testen. Het rapport wil dat de overheid richtlijnen opstelt en promoot, en online cursussen en campagnes rond cyberveiligheid opzet. Dingen die vandaag al onder meer gebeuren met Safeonweb van het CCB.

De regering wil ook de ontwikkeling van een veilige cloudinfrastructuur stimuleren, maar verduidelijkt niet of dat betekent dat initiatieven als G-Cloud meer middelen krijgen, of dat er bijvoorbeeld regels komen rond welke cloudoplossingen bedrijven mogen gebruiken of waar hun data mag worden opgeslagen.

Handhaving van cybermaatregelen – 2,8 miljard euro

Een van de kortste passages rond cybersecurity in het rapport, maar misschien wel de opmerkelijkste: het aantal beschikbare experts in cyberveiligheid bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het CERT en Defensie moet naar 1.500 voltijdse medewerkers gaan.

Onderzoek en ontwikkeling – 1,1 miljard euro

Het luik rond onderzoek en ontwikkeling somt vooral een aantal verwezenlijkingen in ons land op, zoals de introductie van Itsme, two-factor authentication bij de banken of het feit dat de EU en de Navo beroep doen op lokaal talent op de markt.

Daarnaast pleit het rapport voor een uitbreiding van de opleidingen rond cyberveiligheid. Die bestaan nog maar enkele jaren en leveren bijgevolg nog te weinig afgestudeerden op. Op onderzoeksvlak moeten bestaande activiteiten verder ondersteund en uitgebreid worden, zo schrijft het rapport voor. De regering spreekt onder meer over cryptografie, cloud computing en een focus op veilige standaarden. Naast de 1,1 miljard euro van de overheid rekent de regering hier op 0,8 miljard van de private sector.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content