Ruim 33 miljoen euro extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

De cleanroom van imec © imec

De Vlaamse regering investeert volgend jaar ruim 33 miljoen euro extra middelen in het Vlaams wetenschappelijk onderzoek.

Dat meldt minister van Wetenschapsbeleid, Innovatie en Economie Hilde Crevits. De regering sluit zes convenanten met top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken, klinkt het. Crevits wijst erop dat de voorbije 10 jaar hebben aangetoond dat de volgehouden inspanningen om onderzoek en ontwikkeling sterk te steunen, lonen. Met extra middelen wil de Vlaamse regering Vlaanderen als kennisregio dan ook nog meer op de kaart zetten.

‘Meer baanbrekend onderzoek betekent bovendien meer kennis om bijvoorbeeld onze gezondheidszorg te verbeteren of onze impact op het milieu te verkleinen. Het zal ieder van ons op termijn meer welvaart en welzijn bieden. Onderzoek dicht bij huis houden zorgt ervoor dat we zelf meer en sneller de vruchten ervan kunnen plukken’, zegt ze nog.

De regering keurde op vraag van minister Crevits zes grote dossiers werden op initiatief van minister Crevits goed. Het gaat over zes convenanten tussen de Vlaamse regering en imec, VLIZ, VIB, KMDA, Orpheus en ITG, die de wetenschappelijke – en valorisatiedoelstellingen en de middelen voor de komende 5 jaar vastlegge

.

Meer geld voor onder meer imec en VIB

De dotatie voor strategisch onderzoekscentrum imec, dat onderzoekt hoe digitale technologieën onze levenskwaliteit kunnen verbeteren, wordt verhoogd van 110 naar 129,6 miljoen voor 2022. Imec werkt momenteel onder meer aan een COVID-ademtest en breidt zijn kennis rond microchips verder uit.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ontvangt in 2022 10,6 miljoen euro werkings- en investeringsmiddelen, een stijging met 3,5 miljoen. Het nieuwe convenant legt een grotere onderzoeksfocus op de impact van klimaatverandering vast, zodat bedreigingen met data tijdig vastgesteld kunnen worden of mogelijke oplossingen aangereikt.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) krijgt een onderzoeksdotatie van 74,4 miljoen euro (+12 miljoen). Met die extra middelen zal het onder meer het Quantitative Life Sciences Research Center opstarten, waarmee resoluut gekozen wordt voor de richting van de artificiële intelligentie en big-data in het levenswetenschappelijk onderzoek zoals gepersonaliseerde geneeskunde.

Ook voor de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen en met Orpheus werd een convenant goedgekeurd, over respectievelijk dier- en natuurkunde en onderzoek in de muziek. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde tot slot, ziet zijn onderzoeksdotatie met 1 miljoen toenemen, tot circa 5 miljoen euro per jaar. Het onderzoekscentrum voor infectieziekten zal activiteiten op het vlak van epidemiologisch onderzoek versterken, dat van belang is in het kader van de COVID-bestrijding.

Partner Content