Sabam eist vergoeding van internetproviders

Sabam wil de internetproviders responsabiliseren. Zij moeten een vergoeding betalen voor “het dagelijkse gebruik van de duizenden werken die hun abonnementen een meerwaarde geven”, luidt het.

Sabam heeft een moeilijk jaar achter de rug. De omzet daalde nog maar eens met 2,3 procent, vooral door de kelderende verkoop van cd’s en dvd’s. Dat moet dringend gecompenseerd worden. De auteursrechtenvereniging wil alvast de internetproviders responsabiliseren. Zij moeten een vergoeding betalen voor “het dagelijkse gebruik van de duizenden werken die hun abonnementen een meerwaarde geven”, luidt het.

In 2008 realiseerde Sabam nog een omzet van 218 miljoen euro. Vorig jaar was dat 193 miljoen euro. De forse daling is vooral te wijten aan de terugval van de inning van mechanische rechten uit de cd-verkoop. “De crisis in de platensector zorgt voor een verlies in zakencijfer van zo’n 20 miljoen euro”, zegt Sabam-woordvoerder Thierry Dachelet. “En dat terwijl er zeker niet minder muziek te horen is. Integendeel, muziek is tegenwoordig overal.”

De markt is verschoven van de muziekproducenten naar de telefoon- en internetoperatoren, stelt de auteursrechtenvereniging vast, en daarom wordt het tijd dat die laatsten hun duit in het zakje doen. “De providers schermen met de stelling dat zij muziek en ander audiovisueel materiaal op een passieve manier gebruiken. Dat is niet waar,” aldus Dachelet. “Zij spelen net een zeer actieve rol. Zij beloven hun klanten dat die voor enkele euro’s meer tegen steeds grotere debieten zullen kunnen downloaden en geven hun abonnementen zo een meerwaarde.”

Sabam pleit voor een wetgevend kader rond de problematiek en verwelkomt de twee wetsvoorstellen die momenteel hun weg afleggen. De auteursrechtenvereniging staat ook open voor onderhandelingen met alle partijen. In dat verband zal Sabam een moratorium van twee jaar toepassen waarin downloaders niet zullen worden aangepakt.

ISPA is tegen
Het voorstel van Sabam om internetproviders een heffing te doen betalen, vindt geen genade in de ogen van ISPA België, de vereniging van internetproviders. Ze onderstreept wel de noodzaak aan “nieuwe licenties die enerzijds de vergoeding voor artiesten verhogen en anderzijds de online ervaring van consumenten verbeteren”.

Het voorstel van Sabam komt neer op een “taks op het internet, en daar zijn wij tegen”, zegt Isabelle De Vinck, coördinator van ISPA België. “Een licentie die enkel als doel heeft een bijdrage op serviceproviders te heffen zonder rechten daarvoor te geven aan de serviceprovider of aan de consument om een legale onlinedienst te verkrijgen, is een taks. En zo’n taks zou op een of andere manier moeten worden doorgerekend aan de klant,” luidt het.

ISPA is voorstander van een informatiemaatschappij “met een innovatieve markt voor online content, die de artiesten een goede vergoeding verschaft, en de consumenten een betere legale offerte biedt”. Dergelijke “evenwichtige” voorstellen zal de vereniging zeker ondersteunen. ISPA meent trouwens dat er beter werk gemaakt wordt van licenties “op Europees of internationaal niveau”.

“Waarom bestaat er vandaag nog geen echte digitale markt die een alternatieve inkomst zou kunnen zijn voor artiesten?,” vraagt ISPA zich nog af. “Waarom willen/kunnen de grootste dienstverleners niet naar België komen, terwijl zij in andere EU-lidstaten wel bestaan?” De vereniging verwijst in dat verband naar Spotify, het Zweedse bedrijf dat muziek als stream aanbiedt tegen een maandelijkse abonnementsprijs.

Bron: Belga

Partner Content