Salesforce.com-gebruik kan beter

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Tot 80 procent van Salesforce.com gebruikers halen vaak niet het volle pond uit de geboden diensten, aldus consultant Bluewolf.

Tot 80 procent van Salesforce.com gebruikers halen vaak niet het volle pond uit de geboden diensten, aldus consultant Bluewolf.

In een ‘The State of Salesforce, 2012-2013 Annual review‘ stelt Bluewolf dat klanten van Salesforce.com niet altijd het maximum uit de geboden diensten halen. In het bijzonder hebben bedrijven nog moeilijkheden met de integratie van ‘sociale middelen’ in de werking van hun bedrijf. Salesforce’s Chatter wordt hiervoor nog te weinig aangewend, stelt Bluewolf.

Voorts constateert Bluewolf ook een gebrek aan ‘cloud governance’. Concreet adviseert Bluewolf rond dit laatste het oprichten van een ‘cloud governance board’ in het bedrijf, die het gebruik van cloud diensten in functie van de snel veranderende noden van het bedrijf opvolgt en stuurt. Dit gebeurt zo zelden, dat hierdoor tot 80 procent van de gebruikers niet het volle pond uit de investering halen. Ook moet nog meer aandacht en middelen worden besteed aan een goed beheer en onderhoud van de data.

Overigens ziet Bluewolf bij 29 procent van de respondenten nog een stijging van het budget voor Salesforce.com in 2013, naast een 31 procent bij wie het status quo blijft. Ook wijst Bluewolf op de noodzaak om het echte kostenplaatje van cloud in de gaten te houden.

Bluewolf somt voorts nog een vijftal fouten op die na de introductie van Salesforce worden begaan: onvoldoende aandacht voor een verdere verspreiding en gebruik doorheen het bedrijf, geen mogelijkheid tot feedback vanwege de gebruikers voorzien, het ontbreken van een ‘cloud governance board’, geen doorlopende training en “denken dat Salesforce simpel is”.

Partner Content