SAP wil nieuwe businesstaal creëren

Sapphire Europe 2006, de jaarlijkse hoogmis van SAP-gebruikers en -partners, is zonet van start gegaan in Parijs. Tijdens de inaugurale keynote, overigens gespeend van een grote aankondiging, nodigde ceo Henning Kagermann zijn klanten uit langzaam maar zeker over te stappen naar een service oriented architecture (soa).

SAP, dat momenteel recordcijfers draait in de Verenigde Staten, had de essentie van de aankondigingen gedistilleerd die tijdens de Amerikaanse editie van Sapphire, begin mei in Orlando, waren voorgesteld. De zowat 8000 deelnemers (cijfers van SAP) van Sapphire Parijs moesten zich dus tevreden stellen met herhalingen. Hennig Kagermann, patron van SAP (maar niet de meest boeiende voor de toehoorders), stelde het menu van de conferentie voor. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn: de beschikbaarheid van MySAP ERP 2005 – “het eerste ERP-systeem ter wereld dat soa-gebaseerd is – de eerste demo’s van Muse – “een nieuwe gebruikersinterface, die aanzienlijke stappen voorwaarts betekent voor uw ERP-installatie” – en tenslotte ook Duet, het resultaat van een samenwerking met Microsoft (aanvankelijk Mendocino gedoopt), dat ook op het domein van de informatietoegang is beland. “We gaan de presentatielaag en de logische laag ontdubbelen, zodat de ‘information worker’ toegang heeft tot zijn gegevens op de manier zoals hij het wenst,” onderstreept Kagermann.Meer algemeen prees Kagermann de soepelheid van de nieuwe services oriented architecture van SAP, belichaamd door de beschikbaarheid van MySAP ERP 2005. Daarmee kunnen bedrijven gemakkelijker en sneller business-applicaties maken, afgestemd op de ontwikkeling van hun activiteiten. “We bieden een betrouwbare ‘backbone’. De industrie heeft nu nood aan een gemeenschappelijke businesstaal. Dat is wat wij ‘enterprise services’ noemen. Die voegen een semantische laag toe aan webservices, die slechts een technisch vehikel zijn. Omwille van de grote ‘installed base’ is SAP ideaal geplaatst om die gemeenschappelijke businesstaal te creëren.”We komen de volgende dagen nog terug op Sapphire Parijs.

Partner Content