Sapphire 06 : de keuze van de interface

Hoe de informatie-‘consumptie’ vergemakkelijken die in de SAP-systemen vervat zit? Dat was de hamvraag tijdens Sapphire Parijs, waar SAP een demo van het Muse-project voorstelde.

“De SAP-gebruiker zal, naargelang zijn noden of de plaats waar hij zich bevindt, van de ene interface naar de andere kunnen overstappen,” legde Shai Agassi uit, president “producten en technologieën” bij SAP, tijdens de gebruikersconferentie in Parijs. Of hij nu directeur is van een afdeling, boekhouder of simpele ‘information worker’, de gebruiker van SAP kon al informatie ‘consumeren’ vanuit een simpele browser, via portaaltechnologie van SAP. Voortaan zal het ook mogelijk zijn om toegang te krijgen tot ERP- SCM of CRM-systemen vanuit Microsoft Office. Het project Mendocino, de samenwerking met Microsoft die vorig jaar werd aangekondigd, wordt geconcretiseerd in Duet. Duet, dat beschikbaar is voor de talrijke bedrijven die over Office en MySAP tegelijk beschikken, laat toe vanuit Word, Excel of Powerpoint toegang te krijgen tot boekhoudkundige tools of tools voor het beheer van human resources. Tijdens de volgende maanden zullen langzaam maar zeker functies worden toegevoegd.Tegelijkertijd heeft SAP ook een tipje van de sluier opgelicht rond de nieuwe gebruikersinterface, met als doopnaam Muse. Tijdens een demo toonde Agassi de verschillen van de Muse-omgeving met de huidige SAP portaalomgeving: gemakkelijkere schermen, afgelijnde procedures – ” een beetje zoals bij een aankoop op Amazon” – contextuele hulp, de mogelijkheid om bepaalde onbruikbaar geachte velden weg te laten, enz. “En dat alles zonder aan de onderliggende code te raken.”Muse, dat in de loop van volgend jaar op de markt komt, werd in feite door SAP voorgesteld als een ‘rich client’-post van de nieuwe generatie, gebaseerd op open standaarden. SAP meent dat een terugkeer naar de ‘rich client’ noodzakelijk is in die gevallen waar de simpele browser zijn grenzen inzake prestaties moet erkennen. Bepaalde taken zijn immers teruggebracht naar de offline pc. Muse is ontwikkeld in samenwerking met Intel om de prestaties van de client processor te verbeteren, terwijl een groot deel van de onderliggende technologie in feite gebaseerd is op Flash van Adobe. Volgens SAP komen met Muse de problemen van het beheer van pc-parken (waarvan we dachten dat ze verdwenen waren) zeker niet terug. De complexiteit van het beheer zou verzacht zijn omdat Muse gebaseerd is op Adobe-standaarden.”Bovenop het SAP-portaal is er voortaan Muse en Duet. Dat zou problemen kunnen opleveren voor de it-ondersteuning,” merkte Derek Prior op, analist bij AMR research, aan onze collega’s van vnunet.com.

Partner Content