Scarlet officieel in beroep tegen p2p-vonnis

Internetaanbieder Scarlet meldde eerder al in beroep te zullen gaan tegen het zogenaamde p2p-vonnis. Dat is nu officieel. Hoewel…

Internetaanbieder Scarlet meldde eerder al in beroep te zullen gaan tegen het zogenaamde p2p-vonnis. Dat is nu officieel. Hoewel…

“Dat (proactief opsporen) schendt de privacy van de internetgebruiker en is in strijd met de wet,” reageert Scarlet-baas Gert Post aan persagentschap Belga. “Zo’n screening is verboden door de Belgische wetgeving (de zogenaamde telefoontapwet). Ook de Belgische Privacywet laat niet zomaar toe dat men proactief aan controle en filtering gaat doen. Bovendien stelt de e-commercewetgeving duidelijk dat toezicht enkel toegelaten is voor een specifieke persoon of specifiek geval, en gedurende een beperkte tijd (bijvoorbeeld bij een gerechtelijk onderzoek)”. Hij heeft het over “pure Big Brother op het internet”. Als we die maatregel vandaag niet aanvechten, zetten we de poort open tot permanente, onzichtbare controle en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens, waarschuwt hij.

Volgens Post is het blokkeren van p2p-praktijken ook gewoon onmogelijk: “De dure apparatuur die Scarlet nu overeenkomstig het vonnis moet installeren, is wellicht over enkele maanden al gedateerd, want de ervaring leert dat dergelijke software erg snel wordt gehackt of omzeild.”

Sabam, dat de procedure had aangespannen en dat de uitspraak van de rechter wil gebruiken als precedent om ook andere internetaanbieders op de knieën te dwingen, is niet onder de indruk. Sabam, de Belgische Vereniging van Auteurs,laat weten dat het de betekening van het beroepschrift van Scarlet tot dusver nog niet heeft ontvangen.

De auteursrechtenorganisatie meldt in een communiqué: “Sabam benadrukt nogmaals dat de rechtbank geen enkel van de argumenten die Scarlet vandaag herhaalt inzake het recht op de privacy en het recht op de vertrouwelijkheid van het telefoonverkeer, heeft weerhouden”. En nog: “Zoals bekend aanvaardde de rechter evenmin het argument als zouden de gevraagde technische maatregelen erop neerkomen Scarlet een toezichtsverplichting op zijn hele netwerk op te leggen”

Bron: Belga

Partner Content