Scarlet wint veldslag in beroep tegen Sabam

In de copyright-zaak tussen Scarlet en Sabam, heeft Scarlet een eerste overwinning geboekt, na de eerdere veroordeling door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

In de copyright-zaak tussen Scarlet en Sabam, heeft Scarlet een eerste overwinning geboekt, na de eerdere veroordeling door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Toen had de Rechtbank van Eerste Aanleg bevolen dat Scarlet het zenden en ontvangen van peer-to-peer bestanden met auteursrechterlijke inhoud van Sabam onmogelijk moest maken.

De rechtbank besliste vandaag dat Scarlet aan Sabam geen schadevergoeding moet betalen voor inbreuken uit het verleden. Zij geeft toe “dat ze slecht geïnformeerd was toen ze eerder besloot dat er geschikte filteringtechnologie op de markt was,” meldt Christoph De Preter, van Crowell & Moring die mee de leiding heeft van de verdediging van Scarlet.

Scarlet had in juni 2007 een herziening van de beslissing aangevraagd op grond van onuitvoerbaarheid. Scarlet argumenteerde dat de gevraagde filtering van peer-to-peer trafiek technisch onmogelijk of onredelijk duur in uitvoering was. De “Audible magic” oplossing die Sabam had gesuggereerd bleek niet te werken. Alternatieven boden evenmin een bevredigende oplossing, meldt De Preter. De rechtbank oordeelt nu dat Scarlet al het mogelijke had gedaan om aan zijn beslissing tegemoet te komen, maar dat dat niet was gelukt. Bijgevolg moet Scarlet ook niet de boete van 2500 euro per dag betalen (sinds januari, nu al bijna 750.000 euro), die in het eerste vonnis was voorzien.

Dit is geen vonnis in beroep. Het Hof van Beroep oordeelt pas in oktober 2009 over de grond van de zaak.

Het vonnis ligt in de lijn van de recente beslissingen van het Europees parlement, dat voorstellen die filtering zouden legaliseren wegstemde. Nu is filtering door operatoren onder de Europese richtlijn op de elektronische handel duidelijk verboden.

Scarlet benadrukt dat het illegaal downloaden afkeurt, maar dat het niet de taak van de internet service provider is om politieagent te spelen op het internet. Sabam heeft meer proportionele middelen ter beschikking om zijn auteursrechten te beschermen, laten de juristen van Scarlet weten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content