Security-zorgen om ‘smart grids’

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Meer ‘intelligentie’ in meters van nutsvoorzieningen blijft voor security-hoofdbrekens zorgen.

Meer ‘intelligentie’ in meters van nutsvoorzieningen blijft voor security-hoofdbrekens zorgen.

‘Slimme meters’ bij de eindgebruikers vormen een hoeksteen in projecten tot energiebesparing op grote schaal, in het bijzonder in de elektriciteitssector. Ze bieden mogelijkheden voor het aansturen van stroomhongerige toestellen bij die gebruikers, informeren vlotter over het reële stroomverbruik in de tijd en maken het leveren van stroom door systemen bij de eindgebruikers aan het elektriciteitsnet eenvoudiger.

Op het security-event Black Hat werd echter ook dit jaar weer gewaarschuwd voor acute beveiligingslacunes. Zo werd getoond hoe via een draadloze verbinding een soort virus in het huisnetwerk van toestellen kon worden ingevoerd, terwijl ook implementaties van de encryptie die het gegevensverkeer over het verbruik beschermt, werden gekraakt. Voorts wordt er eens te meer op gewezen dat de besturingssoftware bij de nutsvoorzieningen zelf – de SCADA software, alias Supervisory Control and Data Acquisition – bijzonder kwetsbaar is wanneer er van buitenaf contact mee wordt genomen. Security-experts stellen dat die software nooit echt werd ontworpen voor de beoogde publieke toegang op grote schaal, terwijl het de nutsvoorzieningen vaak aan voldoende security-experts ontbreekt. De gevolgen gaan van fraude door de eindgebruiker inzake zijn stroomverbruik, tot het verstoren van de elektriciteitsdistributie op grote schaal.

Veiliger aanpak in België

Ook in België staan ‘smart grids’ op de agenda, met een eerste testproject van Eandis in Leest en Hombeek, goed voor zo’n 4000 ‘smart meters’ voor het stroomverbruik. Eandis benadrukt al meteen dat hierbij geen gebruik wordt gemaakt van de in de VS gewraakte WiFi-technologie, maar dat de informatie over het verbruik over de stroomdraden zelf wordt doorgestuurd. Hiervoor werd eigen ruisonderdrukkingsoftware ontwikkeld.

Anderzijds verlegt dit het probleem wel naar andere plekken in de communicatie (zoals de punten waar de informatie wordt samengebracht en vervolgens doorgestuurd over het internet). Bij instellingen als het VITO wordt evenwel uitdrukkelijk onderstreept dat een project als LINEAR (over alle aspecten van ‘smart grids’) precies nopvolgt welke problemen zich elders, zoals in de VS, voordoen, om daar vervolgens rekening mee te houden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content