Rob ‘O Connor

NIS2: een gamechanger in wereldwijde cyberbeveiliging voor alle bedrijven

Rob ‘O Connor Technology Practice Lead (EMEA) - Security bij Insight

Ik ben zelf het slachtoffer geworden van een datalek met als identiteitsdiefstal als gevolg. Niet fijn. Daarom sta ik dan ook volledig achter het ambitieuze plan van de Europese Unie om de wereldwijde cyberbeveiligingsnormen naar een hoger niveau te tillen met NIS2. Nu alles draait om kunstmatige intelligentie en een steeds grotere connectiviteit tussen digitale apparaten onderling, is NIS2 een baken van hoop in een kolkende zee van cyberbedreigingen. NIS2 beschermt ons niet alleen beter tegen datalekken, maar schept ook een wereldwijd precedent voor de beveiliging van kritieke infrastructuur en persoonlijke gegevens.

We leven in een digitaal tijdperk waarin onze persoonlijke gegevens voortdurend in gevaar zijn. Financiële gegevens, medische dossiers, of zelfs de meest onbeduidende online interacties: onze persoonlijke gegevens liggen overal in het digitale landschap te grabbel en zijn vaak in handen van grote organisaties. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie zorgde al voor de broodnodige duidelijkheid over onze rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Maar zodra die gegevens worden gelekt, kunnen we de schade niet meer ongedaan maken en staan wij, de slachtoffers, compleet machteloos.

NIS2 is niet zomaar een wet, maar een wereldwijde norm die iedereen een veiligere, beter beveiligde digitale toekomst belooft.

Het probleem reikt bovendien veel verder dan enkel individuen en bedrijven. Zelfs landen zijn nu al betrokken bij cyberaanvallen op kritieke infrastructuren, zoals elektriciteitsnetten en landbouwtoeleveringsketens. Zulke aanvallen wijzen er eens te meer op dat kwetsbaarheden in de beveiliging niet alleen een lokaal probleem zijn, maar een wereldwijde bedreiging vormen. Daarom is er nu NIS2, het ambitieuze initiatief van de EU om minimale beveiligingsvereisten op te leggen aan middelgrote en grote kritieke organisaties.

NIS2 is niet zomaar een nieuwe wet, wel een proactieve maatregel om de wereldwijde verdediging tegen cyberaanvallen te verbeteren. Organisaties worden nu gedwongen hun risicobeheerprocessen te herzien, sterke reactieplannen op te stellen, hun kwetsbaarheden beter te beheersen en prioriteit te geven aan encryptie en multifactorauthenticatie. Deze wetgeving wordt in 2024 al van kracht in de EU-lidstaten en verdient dus onmiddellijk onze aandacht. Zeker omdat het erg veel tijd zal kosten om de situatie te evalueren, een strategie uit te tekenen, budgetten toe te wijzen en de regels toe te passen.

Volgens voorspellingen zal NIS2 enorm verstrekkende gevolgen hebben. Ten eerste wordt verwacht dat deze regelgeving op meer organisaties van toepassing zal zijn. Alle organisaties, ongeacht hun status, moeten zich dus goed voorbereiden.

Omdat de EU zo’n grote afzetmarkt vormt, is het goed mogelijk dat NIS2 dé benchmark wordt.

NIS2 heeft het ook in zich om uit te groeien tot een wereldwijde standaard. Veel organisaties willen namelijk hun compliance-inspanningen stroomlijnen en kiezen daarom misschien voor één strenge beveiligingsnorm in alle regio’s waar ze actief zijn. Omdat de EU zo’n grote afzetmarkt vormt, is het goed mogelijk dat NIS2 dé benchmark wordt.

De vraag naar expertise op het vlak van governance en risicobeheer zal sterk toenemen wanneer organisaties zich een weg beginnen te zoeken door het complexe landschap van NIS2-regels. Vaardigheden die overlappen met ISO27001, een bestaande internationale norm voor informatiebeveiligingsbeheer, zullen bijzonder waardevol blijken voor iedereen die de concurrentie een stapje voor wil blijven.

Een opmerkelijke bepaling in NIS2 is dat topmanagers persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van ernstige nalatigheid bij een datalek. Dit benadrukt dat beveiliging de verantwoordelijkheid is van álle geledingen binnen een organisatie, te beginnen aan de top.

Kortom, met NIS2 zetten we een cruciale stap vooruit om de alomtegenwoordige datalekken, die vaak het gevolg zijn van een fundamenteel gebrek in de beveiliging, aan te pakken. Als iemand die zelf het slachtoffer werd van een datalek, zie ik NIS2 als een oproep aan organisaties overal ter wereld die nog steeds vertrouwen op ongeschikte beveiligingsmethodes. Hoewel NIS2 deze opkomende uitdagingen misschien niet rechtstreeks het hoofd biedt, reikt deze maatregel organisaties wel een strengere norm aan om vermijdbare inbreuken tot een minimum te beperken.

Mijn eigen nare ervaring met identiteitsdiefstal verbleekt bij de mogelijk catastrofale gevolgen van aanvallen op kritieke infrastructuren. NIS2 is een reddingsboei, een pad naar betere beveiligingspraktijken, vergelijkbaar met het traject dat we dankzij de AVG hebben afgelegd.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content