Slechte communicatie veroorzaakt IT-problemen

Volgens 44 procent van de IT-managers in de Benelux zijn hetbedrijfsbeleid en de IT-strategie helemaal niet op elkaar afgestemd.

Dat concludeert BMC Software, leverancier van ‘Enterprise Management’-software, uit een onderzoek dat het daaromtrent voerde in verschillende landen in EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika). Daarmee scoort de Benelux overigens nog niet eens zo slecht, want alleen in Israël (28%) en in de Scandinavische landen (36%) is de situatie beter.Gebrek aan communicatie lijkt de kern van het probleem te zijn. Slechts 33 procent van de bevraagde managers in de Benelux vindt dat bedrijfsdoelstellingen snel genoeg worden gecommuniceerd zodat de IT-afdeling daar effectief op kan inspelen. In Israël ligt het aandeel IT-managers dat tevreden is over de communicatie met 64 procent bijna twee keer zo hoog. Toch vindt slechts 17 procent van de IT-verantwoordelijken in de Benelux dat communicatie totaal ontbreekt of beperkt blijft tot informele, mondelinge informatie.IT-managers noemen verbeterde communicatie de eerste vereiste voor een betere samenhang tussen bedrijfsdoelstellingen en IT-doelstellingen. 30 procent is van mening dat zij te weinig contact hebben met de CEO om te kunnen begrijpen wat er van hen wordt verwacht en 100 procent geeft te kennen dat ze per week zo’n twee uur langer met de CEO zouden willen spreken. Het geconstateerde gebrek aan communicatie heeft in ieder geval grote gevolgen gehad voor een aantal organisaties, zo stelt BMC Software. Bij 28 procent van de in de Benelux bevraagde bedrijven, worden verliezen gemeld van 50.000 tot maar liefst 10 miljoen euro als direct gevolg van IT-problemen.

Partner Content