Slijtvrije solid state schijven

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het Taiwanese Macronix heeft een oplossing voor het ‘slijtage’-probleem van Flash-chips in solid state-schijven.

Het Taiwanese Macronix heeft een oplossing voor het ‘slijtage’-probleem van Flash-chips in solid state-schijven.

‘Harde schijven’ bestaande uit Flash-chips zijn snel en stroomzuinig, maar hebben in wezen een ‘slijtage’-probleem omdat dergelijke chips slechts een beperkt aantal keren betrouwbaar kunnen worden beschreven en gelezen. Na ongeveer 10.000 keer vermindert de werking van de isolatielaag in de individuele cellen in de chip, zodat producenten van onder meer solid state disks (SSD’s) de lees/schrijfbelasting zo evenredig mogelijk verdelen over alle beschikbare elementen om zo de bruikbare levensduur verlengen.

De Taiwanese producent van niet-vluchtige geheugensystemen Macronix kondigt nu aan een oplossing voor dit probleem in NAND-Flash chips te hebben gevonden, aldus een artikel in IEEE Spectrum. Het was immers geweten dat de chips verhitten tot 250 °C gedurende uren de werking herstelde, maar in de praktijk bleek dat niet echt omzetbaar in een commercieel product. Macronix zou nu een ontwerp van NAND Flash hebben zodat de geheugencellen individueel gedurende erg korte tijd (milliseconden) tot 800 °C kunnen worden verhit. De warmte verspreidt zich niet verder dan de cell zelf, maar weet die wel weer volledig te herstellen. In mobiele toestellen zou de verhitting tevens kunnen worden beperkt tot de perioden dat de toestellen worden opgeladen, om de batterijen niet onnodig te belasten. Volgens de onderzoekers zou de verhitting tevens resulteren in snellere ‘wis’-tijden, wat geheel onverwacht was, maar eventueel kan leiden tot ‘een thermisch ondersteunde’ werkwijze (die wellicht zelfs de functie van gewone Ram zou kunnen overnemen).

In een eerste instantie claimt Macronix dat het aantal lees/schrijfcycli van ca. 10.000 tot ca. 100 miljoen kan worden verhoogd, maar dat zou nog niet de limiet zijn (het bedrijf had eenvoudigweg nog niet voldoende tijd om grotere aantallen te testen). Omdat het systeem wel een grondige aanpassing van de architectuur van de geheugenchip vergde, is het nog niet meteen duidelijk wanneer een en ander ook commercieel op grote schaal beschikbaar zal komen. Maar, zo blijkt, het betreft geen nieuw principe, en “we hadden dit tien jaar geleden al kunnen doen,” stelt Hang-Ying Lue, een project deputy director van Macronix.

Partner Content