Sms’en heeft geen negatieve invloed op spelling van jongeren

© Belga

Volgens een Frans onderzoek oefent sms’en geen schadelijke invloed uit op de spelling van scholieren en biedt ze hen zelfs een extra gelegenheid om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

Ouders en leerkrachten hekelen vaak de varianten op bestaande woorden die in sms’jes worden gebruikt. Volgens een Franse studie moet die opvatting echter genuanceerd worden.

“Het is het algemeen spellingsniveau dat het type fouten in sms’jes bepaalt en niet omgekeerd”, zegt het ‘Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage’, dat het onderzoek uitvoerde. Er werden 4.524 sms’jes van 19 twaalfjarigen bestudeerd. De onderzochte groep had voor het begin van de studie nog nooit een gsm gebruikt.

“Het spellingsniveau van de jongeren bepaalt de vorm van de verstuurde sms’jes. Het zijn dus niet de berichtjes die op negatieve wijze de traditionele spelling beïnvloeden.” Na een jaar sms’en bestaat er volgens de onderzoekers “geen enkele link tussen hun niveau in traditionele spelling en de vorm van de sms’jes.”

In plaats van een bedreiging voor de spelling van jongeren, zouden sms’jes zelfs “een nieuwe en extra gelegenheid zijn voor jongeren om hun schriftelijke vaardigheden te oefenen.” (Belga/CB/MI)

Partner Content