Sociaal breedbandtarief verdwijnt uit formatienota Leterme

Het sociaal breedbandtarief van 10 euro heeft de herwerkte versie van de formatienota niet gehaald. Er wordt op Hertoginnedal nu gesproken over ‘een substantiële verlaging’ van het breedbandtarief voor iedereen. Er moet werk worden gemaakt van de ontbundeling van de local loop en voorts staat ook het belang in Belgacom ter discussie.

Het 10 euro sociaal breedbandtarief heeft de herwerkte versie van de formatienota niet gehaald. Er wordt op Hertoginnedal nu gesproken over ‘een substantiële verlaging’ van het breedbandtarief voor iedereen. Er moet werk gemaakt worden van de ontbundeling van de local loop en het belang in Belgacom staat ook ter discussie.

In het document dat op internet circuleert en dat onder meer ook op de website van [De Standaard Online] staat, is aangeduid welke passages gewijzigd, toegevoegd dan wel geschrapt zijn. Hoewel formateur Yves Leterme benadrukt dat de tekst een intern werkdocument is, maakt het wel duidelijk waarover de afgelopen dagen onderhandeld werd.

Het meest opmerkelijk is dat het eerder onderhandelde vaste sociaal tarief van 10 euro per maand voor snelle breedbandverbindingen geschrapt werd. Wel staat in de herwerkte nota nu te lezen dat ‘de regering de nodige initiatieven zal nemen om de concurrentie op de breedbandmarkt te stimuleren met het oog op het substantiëel verlagen van het breedbandtarief voor iedereen’. In de zin die daarop volgt, formuleert Leterme het voornemen van de regering om in overleg met de Gemeenschappen te onderzoeken of de drempel naar het internet niet verder verlaagd kan worden door de beschikbaarbeid ervan in publieke plaatsen drastisch te verhogen.

En ‘met het oog op de het stimuleren van innovatie in de telecommunicatiemarkt stelt de regering een toekomstgericht frequentiebeleid op en ondersteunt ze de ontwikkeling van de volgende generaties van communicatienetwerken.’ Mogelijk wordt daar wel WiMax mee bedoeld. De licenties daarvoor moeten nog vrijgegeven worden.

De toekomstige regering wil eveneens de nodige maatregelen te nemen tot verdere liberalisering van de telecommarkt, o.a. door een betere ontbundeling van de lokale lus (local loop) en brede en correct nageleefde Service Level Agreements. Dat alles zou de prijzen voor de eindgebruiker moeten doen dalen.

De regeringsonderhandelaars willen ook het niveau van de overheidsparticipaties vastleggen, onder andere bij Belgacom: ‘Belgacom moet, met respect voor de sociale dialoog, de mogelijkheid krijgen zich verder te profileren op de internationale telecommarkt.’ ‘De regering zal er op toezien dat de nationale verankering, de toegang tot het netwerk, de vrije marktwerking en de universele dienstverlening gegarandeerd blijven.’

En ook over de regelgever is er een aparte passage: ‘Het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatiediensten zal zich concentreren op de economische marktregulatie en zich technologisch-neutraal opstellen. Ook de werking en de financiering van het BIPT worden nader onderzocht. De regering past eveneens het regelgevend kader aan tot financiering van de universele dienst in de telecommunicatiesector en laat op objectieve wijze de netto-kosten vaststellen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content