Sociaal kredietsysteem vormt een ‘uitdaging’ voor Belgische bedrijven in China

Zakendoen in China is geen evidentie en de plannen van de Chinese regering om vanaf volgend jaar een sociaal kredietsysteem in te voeren voor alle bedrijven, vormt een bijkomende uitdaging. Maar voor Bernard Dewit, voorzitter van de Belgisch-Chinese kamer van koophandel, zijn er misschien ook positieve kanten aan het verhaal. “Het is ying en yang”, zei hij maandag in de marge van de Belgische economische missie in China.

De Chinese overheid wil na haar burgers ook alle bedrijven, binnen- én buitenlandse, beoordelen op een aantal criteria. Het zou gaan om ongeveer 300 aspecten, van het voldoen aan belasting- en douaneverplichtingen, veiligheid op de werkvloer tot aandacht voor millieu en cybersecurity. Goed gedrag kan worden beloond, bijvoorbeeld met lagere belastingtarieven of meer openbare aanbestedingen. Slecht gedrag zou dan weer worden bestraft, waarbij bedrijven boetes riskeren of zelfs dreigen op een zwarte lijst terecht te komen. Buitenlandse bedrijven zouden zelfs strafpunten kunnen krijgen door een slechte score van hun Chinese leverancier.

Wat de impact hiervan zal zijn, valt moeilijk in te schatten. Critici wijzen op de gevaren van het systeem. Gevreesd wordt dat de Chinese regering dit kan misbruiken om bepaalde buitenlandse bedrijven te beletten zaken te doen in het land. Daarnaast worden er ook vragen gesteld bij de privacy, door de gigantische hoeveelheid data die zal worden verzameld.

Dewit geeft toe dat er inderdaad een risico op misbruik bestaat. Maar hij ziet ook positieve aspecten. “Heel wat Belgische bedrijven, zeker kmo’s, worden bij het zakendoen in China geconfronteerd met problemen. Chinese bedrijven die zich niet aan de afspraken houden bijvoorbeeld. Dergelijk sociaal kredietsysteem zou dan een kwaliteitsgarantie kunnen bieden”, luidde het maandag in Peking. Door elk bedrijf aan dezelfde criteria te onderwerpen, zou dit in theorie ook moeten leiden tot eerlijker concurrentie. Nu worden buitenlandse bedrijven nog geconfronteerd met heel wat drempels op de Chinese markt.

De Chinese regering zou dit systeem al in 2020 willen invoeren, maar dat lijkt volgens de voorzitter van de Belgisch-Chinese handelskamer wat te optimistisch. “Dit invoeren zal toch wat tijd vergen”, verwacht hij.

Partner Content