‘Sociaal overleg bij Getronics Belux maat voor niets’

.

Het sociaal overleg bij ICT-dienstverlener Getronics België & Luxemburg (Belux) was dinsdag volgens de vakbonden een maat voor niets. De directie blijft bij het voornemen 126 van de 336 jobs te schrappen en een loonsverlaging door te voeren voor het overblijvend personeel.

Een en ander moet gebeuren voordat Getronics door GSH Private Capital Limited wordt overgenomen. Indien deze operatie niet lukt wordt volgens de christelijke vakbond gedreigd met een faillissement. De bond veroordeelt dergelijke “chantage” sterk.

“De directie wil dat 80 van de 126 medewerkers tegen een bepaalde vergoeding vrijwillig ontslag nemen en schermt met een overname voor de 46 anderen. Tot dusver is er echter nog niemand ingegaan op het financieel aanbod voor vrijwillig ontslag en biedt men geen duidelijkheid over een eventuele overname. Het overblijvende personeel zou bovendien loonsverslagingen tot 15 procent moeten slikken”, aldus vakbondssecretaris Kris Vanden Bossche (ACV Puls). De vakbonden eisen dat de procedure voorzien in de wet-Renault bij collectief ontslag wordt opgestart, maar de directie weigert dit volgens Vanden Bossche omdat het betalen van de voorziene verbrekingsvergoedingen financieel onhaalbaar zou zijn.

“Men kan echter niet van ons verwachten dat we de wet omzeilen. We blijven bij onze eis inzake de wet-Renault om tijdens die besprekingen te zien wat mogelijk is. De directie beloofde dinsdag dat ze op zoek gaat naar een bijkomend budget, maar liet ter zake weinig hoop.”

De vakbonden denken aan acties, maar hebben nog geen beslissing genomen. “We gaan zeker een beroep doen op internationale solidariteit. GSH Private Capital Limited heeft inmiddels Getronics overgenomen, maar wil enkel ook Belux overnemen als er voorafgaandelijk gesaneerd wordt. We zullen de komende dagen onze syndicale afgevaardigden in buitenlandse afdelingen van Getronics informeren dat de overnemer er erg weinig morele principes op nahoudt.”

Partner Content