Sociale QR-codes helpen verspreiding coronavirus op werkvloer tegen te gaan

Een QR-codesysteem kan met een simpele scan via de telefoon door elke Belgische werknemer direct gebruikt worden, zonder enige registratie of link met persoonsgegevens en zonder privacyrisico.

De invoering van corona-apps zoals in andere landen lijkt een uitdaging tegen de heropstart van de Belgische arbeidsmarkt. Bovendien maken ze vaak gebruik van heridentificeerbare data wat privacyvragen oproept. Sociale innovaties zoals QR-codes, die werknemers vrijwillig scannen, kunnen volgens experts wél een privacyvriendelijk antwoord bieden om de gezondheid van het personeel veilig te stellen en nieuwe lockdowns te vermijden.

Daarom zet Vinçotte zijn schouders mee onder het QR-codesysteem Savitas, kort voor Scoped Anonymous Viral Infection Tracing At Scale, dat Esoptra heeft ontwikkeld. Wanneer een werknemer covid-19 positief blijkt, geeft die persoon na medische autorisatie aan Savitas door dat hij ziek is. Collega’s die eenzelfde QR-code rond hetzelfde moment gescand hebben, worden dan geïnformeerd dat ze mogelijk ook besmet zijn, zichzelf best isoleren en een dokter raadplegen om verdere verspreiding te voorkomen. Die melding krijgen ze wanneer ze de volgende keer vrijwillig één van onze QR-codes scannen of naar de website gaan.

Een belangrijke troef van Savitas is de vrijwillige en sociale benadering van het systeem. Dat is waarom Mensura, Attentia en Vias de oplossing van Vinçotte en Esoptra steunen. De universiteit van Antwerpen levert bovendien academische ondersteuning aan het initiatief.

Partner Content