Spelen de mobiele operatoren het slim?

Mobiel werken staat hoog op het prioriteitenlijstje, zoals net nog bleek uit de antwoorden van 160 bedrijven en overheidsinstellingen op een rondvraag van Beltug.

Mobiel werken staat hoog op het prioriteitenlijstje, zoals net nog bleek uit de antwoorden van 160 bedrijven en overheidsinstellingen op een rondvraag van Beltug.

Bedrijven zijn echt op zoek naar manieren om zich anders te organiseren en mobiliteitsproblemen te vermijden. Een verregaand gebruik van mobiele datatoepassingen vormt hierbij een belangrijke hoeksteen. Na een lange aanloopperiode neemt het gebruik van mobiele data weliswaar exponentieel toe, maar toch staan we nog aan het prille begin. Met HSDPA en HSDPA+ komt er steeds meer bandbreedte mobiel beschikbaar. Bij de bedrijven is er een groeiende interesse om meer en meer toepassingen draadloos te laten verlopen. Maar, hier staan belangrijke vereisten tegenover.

Bedrijven zullen pas op grote schaal de stap zetten om kritieke toepassingen over mobiele netwerken te laten verlopen als ze kwaliteitsgaranties kunnen krijgen. Bedrijven als SAP en IBM maar ook honderden nieuwkomers op de markt ontwikkelen toepassingen voor pda’s. Maar end-to-end kwaliteit is een vereiste. Zo moet het mogelijk worden om cruciale toepassingen prioriteit te geven en bandbreedte te garanderen. Er zijn ongetwijfeld technische beperkingen met betrekking tot het aanbieden van quality of service.

Op korte termijn verwacht Beltug van de mobiele operatoren een ver doorgedreven rapportering over de prestaties van hun netwerk. Het belang van de kwaliteitsaspecten wordt door de operatoren trouwens erkend. Er valt nog een lange weg af te leggen in het verbeteren van de kwaliteit en de stabiliteit.

Met mobiele data riskeert men een hoge factuur, zelfs door één enkele gebruiker. De tarieven evolueren erg snel in positieve zin, maar Beltug ijvert voor een duidelijke en transparante prijszetting. Onvoorspelbaarheid is een belangrijke bekommernis, die maakt dat veel bedrijven aarzelen om met mobiele data te starten.

De volumebundels die tegen een vaste prijs worden aangeboden op de markt, worden steeds interessanter. Er is ook een ruime keuze aan pakketten, zodat men voor werknemers met uiteenlopende profielen een gepaste keuze kan maken. Deze bundels hebben echter een belangrijk nadeel: als het vastgelegde volume wordt overschreven stijgt de prijs per MB spectaculair, vooral bij roaming. Maar de eindgebruiker nog de ict-verantwoordelijke weet wanneer de limiet wordt overschreden. Daarom is het absoluut wenselijk dat de mobiele operatoren een verwittiging sturen als de volumelimiet nadert. Voor gebruikers zijn kostcontrole en het vermijden van onaangename verrassingen essentieel.

Maar, ook dan is het voor de meeste bedrijven met veel mobieledatagebruikers een tijdrovende en niet-efficiënte manier van werken om per werknemer een geschikt pakket te kiezen, en waar nodig bij te sturen.

Een globaal volume voor het hele bedrijf, zonder zich te moeten bekommeren over het aantal megabytes dat de individuele gebruikers opnemen, is daarop het antwoord. Beltug vraagt de mobiele operatoren hiervan een absolute prioriteit te maken, zodat bedrijven daar op grote schaal gebruik kunnen van maken. Men kan starten met nationale volumes, om in een volgende stap volumebundels die nationaal en international verkeer combineren aan te bieden.

Net zoals bij mobiele telefonie betekenen de hoge roamingtarieven ook voor mobiele data een belangrijke domper. Het is duidelijk dat voor de internationale tarieven de markt niet naar behoren werkt. Daarom heeft Europa ingegrepen. Als eerste stap werd in de zomer van 2007 een maximumtarief voor mobiel bellen in Europa vastgelegd. Eind november wordt een Europese beslissing verwacht, die bepaalt dat de operatoren elkaar maximaal 1 euro per MB mogen aanrekenen binnen Europa.

Alhoewel de Europese Commissie met haar initiatieven rond roaming goed scoort bij de publieke opinie, als positieve maatregel voor alle consumenten, is deze regelgeving in de eerste plaats ingegeven door de belangen van de zakelijke markt, goed voor 80% van de oproepen in roaming, voor mobiele data kan dit percentage alleen maar hoger liggen.

En blijkbaar is er marge. Om een tegengewicht te vormen tegen de grote mobiele spelers hebben de kleinere operatoren, zoals Base, zich verenigd in The Challengers. Ze hebben nood aan een kanaal naast de GSM Association om te lobbyen. Hun standpunten wijken immers steeds vaker af van die van de grote operatoren. In hun overleg met de Commissie hebben The Challengers het over tarieven tussen mobiele operatoren van 25 eurocent per MB!

Omwille van de grote vraag naar informatie zal Beltug concrete aanbevelingen publiceren met antwoorden op vragen zoals:- Hoe zich organiseren om de kosten voor mobiele data te beperken?- Hoe een bill shock vermijden?- De prijzen van mobiele data dalen sterk. Hoe kun je van nieuwe marktprijzen genieten tijdens de contractduur?

Maar Beltug wil in dit verhaal verantwoordelijkheid opnemen. Vanzelfsprekend blijven we de wensen van de zakelijke markt kenbaar maken. Ook willen we een klankbord zijn voor de operatoren. Zij staan voor belangrijke investeringsbeslissingen, en zullen in de komende periode vaak prioriteiten moeten stellen.

Het overleg met de mobiele operatoren loopt. Zij nemen de handschoen op.

Danielle Jacobs is algemeen directeur van Beltug, de belangenvereniging van zakelijke telecomgebruikers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content