Steden willen toegang tot ANPR-data

De steden Mechelen, Antwerpen, Kortrijk en Turnhout willen toegang tot de data van ANPR-camera’s. Ze vinden dat de gegevens “nog beter gevaloriseerd” kunnen worden in “nieuwe informatie, inzichten en toepassingen”. Daarom bestellen ze een studie om het gebruik van ANPR-camera’s in heel Vlaanderen in kaart te brengen, het juridische kader te schetsen en de technische vereisten na te gaan.

Camera’s met ANPR-technologie voor automatische nummerplaatherkenning kunnen momenteel enkel door de politie worden gebruikt. Mechelen, Antwerpen, Kortrijk en Turnhout zijn partner in een subsidieproject rond “City of Things” van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). In het kader daarvan willen ze nu laten onderzoeken of de datasets van ANPR-camera’s ook door lokale besturen zouden kunnen worden aangewend.

Daarvoor publiceerde Mechelen in naam van de vier steden dinsdag een openbare aanbesteding. Daarin stelt de stad dat “data komende van de ANPR-camera’s een interessante bron van informatie zijn” en “momenteel onvoldoende doorstromen naar lokale besturen waardoor er heel wat kansen gemist worden”. “Goed ontsloten ANPR-data kunnen (centrum)steden nieuwe informatie, inzichten en toepassingen opleveren die op hun beurt weer bijdragen aan een meer dynamisch verkeersmanagement en doorstroming, een verhoogde verkeersveiligheid en een verbeterde leefomgeving”, luidt het.

In de aanbesteding staan ook enkele concrete voorbeelden van mogelijke mobiliteitstoepassingen. Het gaat bijvoorbeeld om herkomst-bestemmingsanalyses, het in kaart brengen van verkeersstromen en de aansturing van verkeerslichten op basis van gemeten intensiteiten.

De vier steden verwachten van de studie dat ze het landschap van de ANPR-camera’s in beeld brengt, maar ook duidelijkheid schept over de technische vereisten en het juridische kader. Zo vragen ze zich in de eerste plaats af of het juridisch wel mogelijk is om ANPR-data beschikbaar te stellen voor lokale besturen. Daarnaast willen ze ook advies over welke scenario’s mogelijk zijn om ANPR-data aan te wenden en wat de kostprijs daarvan is.

Partner Content