Steeds meer leerlingen kiezen voor wetenschap en techniek

© Getty Images/iStockphoto

Nooit eerder kozen zoveel jongeren in Vlaanderen voor techniek en wetenschap. Dat blijkt uit de STEM-monitor van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters.

De Vlaamse Regering probeert jongeren al jaren warm te maken voor een STEM-richting (Science, Technology, Engineering and Mathematics), zeg maar een technische, wetenschappelijke of wiskundige opleiding. De Vlaamse arbeidsmarkt heeft ook nood aan mensen met een STEM-profiel. De Vlaamse Regering heeft daarom een STEM-actieplan uitgestippeld tot 2020.

Uit de STEM-monitor 2018 (schooljaar 2016-2017) blijkt alvast dat steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding techniek en wetenschappen. Zo waren er vorig schooljaar 55.057 leerlingen die in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs hebben gekozen voor een STEM-richting. Dat is een duidelijke stijging tegenover de nulmeting in 2010-2011. Toen ging het nog om 53.806 leerlingen. Volgens ministers Crevits en Muyters is het duidelijk dat het actieplan “zijn effectiviteit en efficiëntie bewijst”.

Toch zijn er ook aandachtspunten. Zo is er vooral een stijging in het aso. In het tso is er ook een stijging, maar minder sterk dan in het aso. Voor het bso is er in de derde graad zelfs een lichte afname van het aandeel STEM-leerlingen (van 37,9 procent naar 37 procent). Ook in het hoger onderwijs vinden studenten vlotter de weg naar technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. Het genderverschil blijft wel bestaan, al neemt het aandeel vrouwen stapsgewijs toe.

“Het is goed dat meer en meer jongeren voor techniek en wetenschappen kiezen”, reageert minister Crevits. “Toch blijft het een uitdaging om de belangstelling ervoor te versterken binnen alle onderwijsvormen. Daarom wordt STEM met de modernisering van het secundair onderwijs een apart domein, met het oog op verdere studies of een job op de arbeidsmarkt. Dit zal de zichtbaarheid verhogen en het imago verbeteren.”

Volgens minister Muyters zijn de cijfers goed nieuws, ook voor de arbeidsmarkt. “Toch is dit goede tussentijdse rapport geen reden om op onze lauweren te rusten. Integendeel: we moeten nog een tandje bijsteken en jongeren blijven stimuleren om niet alleen te kiezen voor een STEM-richting, maar ook voor een STEM-job.”

Partner Content