Sterke groei in gebruik Ajax-technologie verwacht

“Binnen twee jaar zal de helft van de bedrijven gebruikmaken van Ajax-technologie.” Dat is de conclusie van analistenbureau Evans Data Corporation op basis van een onderzoek dat gepresenteerd werd op de AjaxWorld Expo in Amerika.

Voor dit rapport werden ontwikkelaars in verschillende landen bevraagd. Uit de antwoorden menen de onderzoekers te kunnen opmaken dat Ajax minstens even snel in gebruik genomen wordt als technologieën als Flash en Eclipse. Van de 10,8 miljoen programmeurs wereldwijd in 2004 zijn er 1,7 miljoen die op dit moment al Ajax-code schrijven en zijn er nog eens 1,2 miljoen die de technologie bestudeerd hebben en van plan zijn ermee aan de slag te gaan. Tegen 2009 zal het aantal ontwikkelaars volgens Evans Data Research in totaal met 6,3 miljoen toegenomen zijn.Populaire grote sites als Gmail, Flickr en Digg maken al gebruik van Ajax en zijn van belang om de aandacht op de technologie te vestigen. De ingebruikname van Ajax is echter vooral belangrijk bij bedrijven omdat verwacht wordt dat dit de verkoop van commerciële ontwikkeltools en -diensten ten goede zal komen. Het blijft wel opletten dat Ajax niet geïmplementeerd wordt “omdat het Ajax is”, maar om nuttige toepassingen te ontwikkelen. “Veertig procent van de ontwikkelaars is enthousiast en is van plan zijn Ajax-gebruik met minstens vijftig procent te laten toenemen in het komende jaar,” zo sloot analist John Andrews zijn toespraak af.

Partner Content