Stevige groei ict-uitgaven in West-Europese nutsbedrijven

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Een studie van IDC ziet de ict-uitgaven van nutsbedrijven in West Europa stijgen tot 12,7 miljard dollar tegen 2017.

In 2013 zal al 10,4 miljard dollar aan ict worden besteed door West-Europese bedrijven, waarvan ca. 70 procent besteed aan IT services, stelt Gaia Gallotti, research manager IDC Energy Insights. Uit de ‘Western Europe Utilities Industry IT Spending 1012-2017 Forecast’ studie blijkt voorts dat de elektriciteitsbedrijven met 67 procent het leeuwendeel voor hun rekening nemen, tegen 15,8 procent voor de gassector en 13,1 procent voor de watersector.

De Benelux regio staat qua ict-investeringen in de nutsbedrijven op een vijfde plaats na landen als Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië en de ‘Nordics’, maar voor landen als Italië en Spanje. De groei van de ict-uitgaven (in de elektriciteit nutsbedrijven) is lager dan in Groot Brittannië en Duitsland, maar groter dan in Frankrijk, Italië en Spanje;

Aandacht voor security

In een toelichting bevestigt Roberta Bigliani, hoofd van IDC Energy Insights in EMEA, dat security in de ict-uitgaven – los van de inspanningen die worden geleverd aan de operationele kant van de business – de derde grootste kostenpost vormt, en de sterkst groeiende. Er wordt gewerkt rond zowel SCADA (de beheerssystemen van de productie-infrastructuur) als privacy, maar “het is niet steeds duidelijk wie voor een en ander verantwoordelijk is.” Het securityprobleem is ook pas in de voorbije jaren scherper in beeld gekomen, door de groeiende digitalisering van wat ooit vooral analoog was, en meer aandacht voor dit gebied bij de criminelen. “In de nutswereld loopt men vandaag inzake digitale beveiliging ongeveer 10 jaar achter op bijvoorbeeld telco-systemen.”

Aandacht voor security is er vooral in de Noord-Amerikaanse en Europese nutsbedrijven, zij het in Europa wat meer in het noorden dan het zuiden.

Overigens worden nutsbedrijven vaak ook geremd in hun investeringen door hoge kosten, waar niet altijd een voldoende (of voldoende snelle) ROI tegenover staat, gekoppeld aan beperkingen inzake financiële middelen door wettelijke bepalingen, lagere inkomsten (door de recessie in Europa)en moeilijkheden om financiële middelen te vinden op de markt. “Wat een aantoonbaar maatschappelijk nut heeft, vormt niet altijd een goede business case voor een nutsbedrijf, als het hiervoor de investeringen moet dragen.”

Voorts zijn ook heel wat product- en investeringscycli in de nutsector zo lang, dat snelle reacties en of aanpassingen niet meteen in het DNA van nutsbedrijven zit. “Vandaag wordt wel geïnvesteerd in oplossingen die toelaten meer flexibel te zijn inzake infrastructuur, waarbij nu ook naar cloud-gesteunde oplossingen wordt gekeken.” Wat security betreft, wordt ook meer samengewerkt, onder meer in het kader van het European Network for Cyber Security , dat de ontwikkeling van meer robuuste Europese ‘nationale kritieke infrastructuren’ beoogt.

Partner Content