Stijgende lijn eGov-projecten

© Agiv
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De elfde editie van Agoria’s ‘eGov Awards’ was een eclatant succes, met het GIPOD project van Agiv als ‘Beste project’-winnaar onder 56 inzendingen.

Op een druk bijgewoond avondevent, in aanwezigheid van Digitaal Agenda minister Alexander De Croo en staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Theo Francken, werd het GIPOD project van het Agiv als beste eGov project van het jaar gelauwerd. GIPOD staat voor Generiek Informatieplatform Openbaar Domein, en vergaart en distribueert alle informatie over activiteiten in het openbaar domein (de openbare weg, pleinen, andere publieke locaties) die mogelijk voor hinder kunnen zorgen. Daarbij kan worden gedacht aan (wegen)werken, omleidingen, manifastaties, events en dies meer. Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen verzamelt de info bij wegbeheerders, nutsbedrijven, gemeentebesturen en andere organisaties, waarna iedezreen die kan raadplegen (en bijvoorbeeld opnemen in toepassingen). Voorts wordt zo ook een betere afstemming tussen werken beoogd, zodat er minder op de weg is.

Pijlers van eGov

Voor een publiek van overheidsinstellingen en ict-leveranciers benadrukte minister De Croo dat het doel van zijn ‘Digitale Agenda’ portefeuille het stimuleren van de ‘digitale groei’ van de economie, die “in Europa zeven keer sneller groeit dan de klassieke economie.” Als de digitale economie in de komende jaren in Europa tot “3,8 miljoen bijkomnde banen kan creëren,” is het de bedoeling “een zo groot mogelijk deel van die taart naar ons land te halen.”

Wat de eGovernment ontwikkeling in ons land betreft, ziet De Croo drie belangrijke elementen. De overheid moet “digital by default werken, en alle interacties tussen bevolking en overheid moet digitaal kunnen verlopen.” ‘Papier’ zal mogelijk blijven, maar “de voordelen van digitaal zullend e mensen wel overtuigen.” Op basis van ervaringen in het buitenland (UK), ziet hij een mogelijkheid om “tot 300 miljoen euro meer efficiëntie te bewerkstelligen.” Een eerste concreet initiatief zal de algemene invoering van e-facturatie voor de leveranciers aan de overheid zijn.

Daarnaast moet ook worden gewerkt aan een verschuiving van overheidsgegevens van ‘beschikbaarheid’ naar ‘bruikbaarheid’, en dus aangeboden op een wijze die aangepast is aan de wensen en noden van de burgers en gebruikers. Een derde pijler wordt nog meer dan vandaag het gebeuren rond ‘Open Data’,waarbij maximaal de ontwikkeling van toepassingen die gebruik maken van overheidsinformatie moet worden aangemoedigd, en zo “public value” te creëren. “Speel met de data en doe er wat mee,” klonk zijn oproep.

Op zijn beurt stelde staatssecretaris Francken dat zijn focus in eerste instantie op sectoren en gebieden als de horeca, de bouwsector en voorzieningen als de gehandicaptenzorg zal liggen, met het oog op administratieve vereenvoudiging. Voorts zal ook hij sterk inspelen op de introductie van e-facturatie.

Meer samenwerking

Als ceo van Agoria prees Marc Lambotte de hoge kwaliteit van de (vele!) inzendingen, maar riep nog op tot meer onderlinge samenwerking tussen de verschillende instanties, om te voorkomen dat gelijkaardige toepassingen telkens weer opnieuw worden ontwikkeld, in plaats van overgenomen.

Voorts ziet hij trends in de richting van meer mobiele toepassingen, het gebruik van geodata en de overstap van websites naar een meer ‘digital experience’ van de gebruiker met de overheid.

Voorts wees hij er op dat er een nieuwe besparing met 22% komt op de budgetten, en dat na al een eerdere besparing met 10% een jaar eerder, wat een derde minder op twee jaar tijd betekent. “Hoe zal men daar op reageren? Door alles zelf te doen? Liever niet.”

Voor volgend jaar keek hij uit naar een nieuwe editie, met daarin graag ook meer toepassingen met cloud computing en big data.

Laureaten van de elfde Agoria eGov Awards

Naast ‘beste project’ werden awards uitgereikt in vijf categorieën: ‘gebruiksvriendelijkheid’, ‘rendabiliteit’, ‘Innovatie’, ‘samenwerking’ en voor het eerst ook ‘Open Data’. De winnaars worden beschreven in Data News nr 19, van 5 dec 2014.

eGov Award ‘beste project’: GIPOD van AGIV

eGov Award ‘gebruiksvriendelijkheid’: Elektronische stempelkaart van de RVA

eGov Award ‘rendabiliteit’: SAFA (Services d’aide aux familles) van de Waalse overheidsdienst

eGov award ‘innovatie’: Digitale bouwaanvraag van Departement Ruimte Vlaanderen

eGov Award ‘samenwerking’: Klantenbeheerportaal van het Vlaams Energiebedrijf

eGov Award ‘Open Data’: The Data Tank mmw Stad Gent

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content