Stop met werken! (Google zal het wel in uw plaats doen)

© iStock

Google-CEO Larry Page voorspelt een wereld waarin robots en algoritmes in de plaats van mensen zullen werken. We zullen dus een zorgeloos bestaan leiden, zegt hij. Bovendien zullen we dankzij een massale verlaging van de prijzen van goederen, diensten en zelfs vastgoed van een ongeëvenaard comfort kunnen genieten. Is dat wel een geloofwaardig wereldbeeld?

Het is zowel fascinerend als angstaanjagend. De toekomst door de ogen van Larry Page verschilt heel erg van onze huidige omgeving. Indien zijn voorspellingen waar zijn, zal onze maatschappij een ware omwenteling kennen. Zo verklaart de CEO van Google in een onderhoud met de Britse krant The Financial Times dat de arbeidsmarkt, ons consumptiepatroon, de waarde van de goederen en onze verhouding tot technologie binnenkort overhoop zullen gehaald worden.

In de wereld van Page lost de technologie (bijna) alle problemen op. Zo moet de technologie de mensheid helpen met zijn dagelijkse taken, en dan vooral met werken. Robots en algoritmes zijn er om routinetaken die werknemers niet meer willen uitvoeren over te nemen, maar ook om eenvoudigweg de werkers zelf te vervangen. Volgens de CEO van Google zullen een groot aantal jobs binnenkort dan ook totaal achterhaald zijn.

Larry Page
Larry Page© Reuters

Onderzoekers van de universiteit van Oxford hebben eind 2013 in een studie over de arbeidsmarkt al vermeld dat 47% van de beroepen een risico op automatisatie heeft. Dat is geen nieuw fenomeen. De vorige industriële revoluties hebben laagopgeleide jobs getroffen die massaal werden vervangen door geautomatiseerde montageketens. De huidige digitale revolutie is van een heel andere aard, omdat ze ook jobs van hoopopgeleiden in de dienstensector bedreigt.

‘We leven in het digitale tijdperk’, verklaart Bruno Colmant, doctor in de economie aan de ULB. ‘Door het internet wordt de maatschappij geconfronteerd met een fenomeen van desintermediatie, dat de dienstensector treft. De diensten vertegenwoordigen echter 70% van ons BBI’. Volgens de onderzoekers van Oxford zullen financiële analisten, boekhouders, vastgoedmakelaars en verzekeringsmakelaars zwaar bedreigd worden door alsmaar performantere algoritmes.

De automatisatie treft ook economische activiteiten, zoals transport. Als er binnenkort auto’s zonder piloot op de markt komen, zal bijvoorbeeld de job van taxi -of vrachtwagenchauffeur op de helling staan. Het is niet Larry Page, van wie het bedrijf de volledig geautomatiseerde Google Car ontwikkelt, die het tegenovergestelde zal zeggen. Hij schat dat 90% van de wereldbevolking in de toekomst niet meer zal moeten werken ‘dankzij’ de technologische vooruitgang.

Gilles Quoistiaux

Partner Content