Strategie voor een nakend herstel

Het spreekwoord leert ons dat na regen zonneschijn komt. De weerman van dienst zal het echter niet onder de markt hebben om voorspellingen te doen aangaande het herstel dat zich (logischerwijs) na de huidige crisis zal aandienen.

Het ICT-volkje zal zich de voorbije maand als onweerachtig en overwegend drukkend herinneren. Gemiddeld n onderneming per dag die de deuren sloot of tot collectief ontslag overging, was de voorbije twee weken eerder regel dan uitzondering. De groep informatici die met verlof ging en geen rekening hoefde te houden met een datum van terugkeer, blijft zich gestaag uitbreiden. Wie in die situatie verkeert, moet zichzelf het juiste filosofische flegma aanmeten in afwachting van betere tijden.We zoomen daarom ook verder in op een nakend herstel en geven het zwartkijken geen kans. Consultancy bureau Bain Company geeft alleszins goed advies om voorbereid te zijn op betere tijden. Bedrijven, zo luidt het daar, hebben meer baat bij langetermijn denken dan keer op keer op korte termijn hetzelfde rampenscenario te doorlopen, te weten, drastisch besparen en/of personeel afdanken.Dit langetermijn denken kan er zelfs voor zorgen dat men sterker uit de crisis komt en een voorsprong opbouwt op de concurrentie. Hoe kan dit ? Door enkel de beste werknemers aan het bedrijf te binden en, indien de mogelijkheid zich aandient, ook goede werkkrachten van bij de concurrentie binnen te halen. (Bain Company sluit zelf niet uit om zich te ontdoen van bedienden die niet langer aan het bedrijfsprofiel beantwoorden).Een andere mogelijkheid bestaat er in nauwere banden aan te halen met leveranciers in plaats van steeds maar aan te dringen op prijsverlagingen. Of nog fijner te focussen op de core business door gerichte overnames. Alles goed en wel, toch blijkt uit eigen onderzoek van Bain dat een meerderheid van Belgische ondernemers eerder de verdediging dan de aanval verkiest in tijden van crisis, zich comfortabeler voelt bij budgetbeperkingen, liever enige druk uitoefent op leveranciers om prijsverlagingen te bedingen en last but not least, zonder schroom werknemers laat afvloeien als die noodzaak zich opdringt.Anderzijds doet Bain ook een ontnuchterende vaststelling Bedrijven die meer dan 3% van hun voltallig personeelsbestand hebben afgedankt, presteren op de beurs zeker niet beter dan concurrenten die minder of helemaal geen personeel ontslagen hebben. Meer nog, ondernemingen die meer dan 10% van hun werknemers afdankten, zagen hun aandelen dalen. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat massale afvloeiingen binnen een bedrijf de productiviteit en het moraal van de blijvers aantast.

Partner Content