Strijd tegen piraterij en namaak op internet opgevoerd

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en de Belgian Anti-Piracy Federation (BAF) hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om de strijd tegen piraterij en namaak op het internet op te voeren. Ze beogen minder onlinefraude en een groter legaal aanbod.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en de Belgian Anti-Piracy Federation (BAF) hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om de strijd tegen piraterij en namaak op het internet op te voeren. Met deze samenwerking beogen ze onder meer minder onlinefraude en een groter legaal aanbod, melden de FOD Economie en de BAF.

De FOD Economie heeft onder meer de bevoegdheid om op te treden tegen in België gepleegde inbreuken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en de naburige rechten. De BAF is een vzw die in België en Luxemburg strijdt tegen namaak en piraterij van werken van haar leden. Die leden zijn producenten en uitvoerders van films, muziek en videogames.

De FOD Economie en de BAF ondertekenden vandaag een akkoord over de modaliteiten van hun samenwerking. De informatie die de BAF verzamelt, kan de basis vormen voor een doorgedreven onderzoek door de FOD Economie.

Met deze samenwerking beogen beide spelers een groter legaal aanbod, minder onlinefraude, een versterkt consumentenvertrouwen in het legale online-aanbod en een betere bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van artiesten, producenten en andere rechthebbenden.

Bron: Belga

Partner Content